Fronius chce instalować trzy tysiące falowników dziennie

10/02/2023
Fronius Austria

30 lat Fronius Solar Energy – ambitne cele i stały wzrost

Od 1992 roku Fronius Solar Energy pracuje nad innowacyjnymi produktami i rozwiązaniami umożliwiającymi efektywne i inteligentne wykorzystanie energii słonecznej, w tym jej przetwarzanie, magazynowanie, dystrybucję i zużycie. Również na nadchodzące lata firma postawiła sobie ambitne cele, wśród których na pierwszy plan wysuwają się: stały wzrost, tworzenie wartości dodanej na rynku europejskim i nieustanne udoskonalanie produktów i rozwiązań.

Cele na rok 2023 są jasne: do końca roku codziennie ma być instalowanych 3000 falowników Fronius. Jeśli plan się powiedzie, to od momentu sprzedaży pierwszego falownika Fronius Sunrise łączna moc falowników Fronius Solar Energy będzie wynosić 35 GW. To 3,9 mln falowników, które co roku dostarczać mogą zielonej energii w ilości 46,8 TWh, czyli mniej więcej tyle, ile dostarczałyby 44 elektrownie wodne.

Naszym celem jest głębokie, czyli cyfrowe i funkcjonalne powiązanie systemów Fronius z pozostałymi produktami w szeroko pojętej branży energetycznej, aby wnieść więcej słońca w obszary ogrzewania, klimatyzacji i mobilności. To gwarancja dalszych postępów na drodze do 24 godzin słońca – mówi Martin Hackl, Global Director Marketing & Sales Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH.

Ciągłe udoskonalanie produktów i rozwiązań, a także nacisk na zrównoważony rozwój i tworzenie wartości dodanej na rynku europejskim to kwestie, które zawsze stawiano na pierwszym planie. Takie same cele firma odnajduje także w najnowszych projektach:

Nowy wariant falownika fotowoltaicznego Fronius Tauro

W lutym 2023 roku wchodzi na rynek nowy, 30-amperowy wariant falownika Fronius Tauro. Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o coraz częściej stosowanych modułach fotowoltaicznych o wysokim natężeniu znamionowym.

instalator montuje falownik Fronius tauro
Nowy, 30-amperowy wariant falownika Fronius Tauro to rozwiązanie do coraz częściej spotykanych modułów fotowoltaicznych działających przy wysokim natężeniu prądu.

Moduły są wykonane z wafla krzemowego o udoskonalonej technologii, które przewodzą prąd o wyższym natężeniu, przyczyniając się do redukcji systemowych kosztów instalacji. Maksymalna elastyczność przy projektowaniu instalacji i minimalne całkowite koszty eksploatacji to zalety tej technologii, które przekładają się także na nowy wariant falownika Tauro.

Falownik Fronius GEN24 Plus – w odpowiedzi na zrównoważony rozwój

Jednym z przykładów wzorowej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju w firmie Fronius jest analiza cyklu życia (LCA) w przypadku falowników Fronius GEN24 Plus i Fronius Tauro.

Oparte na wynikach testów podejście do zrównoważonego rozwoju jest dla nas tak samo ważne, jak zastosowanie wyników w pracach nad rozwojem produktu, aby móc je stale ulepszać pod tym względem – mówi Katrin Helmberger, Head of Corporate Sustainability, Fronius International GmbH.

falownik fotowoltaiczny GEN24 firmy Fronius
Czas, w którym zwraca się ilość emitowanego Co2e skrócił się z 1,2 – 5,5 roku do 0,7 – 3,3 roku.

Bardzo istotna jest przy tym aktualność danych, dlatego w razie potrzeby analizy cyklu życia produktu są aktualizowane. Najnowsze obliczenia w ramach analiz cyklu życia (LCA) falowników Fronius GEN24 Plus wykazały, że prognozowane korzyści dla klimatu przewyższają dotychczasowe oczekiwania. Czas, w którym zwraca się emisja Co2e2e skrócił się z 1,2 – 5,5 roku do 0,7 – 3,3 roku.

Fronius dąży do całkowitej dekarbonizacji wszelkich obiektów należących do firmy Fronius do roku 2025. Firma przeszła już w 100 procentach na ekoprąd, zaś w latach 2014–2021 zredukowała o połowę emisję gazów cieplarnianych.

To są efekty, które widać. Polegamy na planowaniu i wdrażaniu środków technicznych i organizacyjnych zamiast kompensacji emisji – wyjaśnia Helmberger.

RE na podstawie materiałów Fronius, fot. Fronius

Zapisz się na bezpłatny newsletter