ASAJ – kompleksowo i profesjonalnie

08/06/2022

ASAJ to rodzinna firma handlowa wywodząca się z branży elektrotechnicznej, istniejąca na rynku od 32 lat. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi zdobyła bardzo mocną pozycję w branży we wschodniej i centralnej Polsce. Stały rozwój sprawia, że jej sieć stacjonarna obejmuje kolejne rejony Polski, obsługa mobilna i online jest obecna na terenie całego kraju, a w maju zostało uruchomione nowoczesne Centrum Dystrybucji.

Firma w dalszym ciągu jest zarządzana przez właścicieli. Kilka lat temu do grona zarządu dołączyło kolejne pokolenie: Marlena Kuran i Przemysław Zegardło. Praca w większości działów firmy i stopniowe obejmowanie kolejnych obowiązków pozwoliło na zdobycie wiedzy oraz kompetencji do aktywnego zarządzania. Założyciele – Andrzej Zegardło i Stanisław Zaliwski – wciąż aktywnie uczestniczą w życiu firmy.

Za działalność operacyjną spółki odpowiada dyrektor zarządzający Kamil Kulma – wieloletni pracownik ASAJ.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności, ASAJ cechuje nastawienie na ciągły rozwój. Firma konsekwentnie realizowała i nadal realizuje swoją strategię, dynamicznie zwiększając sprzedaż, otwierając kolejne punkty handlowe, rozbudowując sieć przedstawicieli handlowych, rozwijając sprzedaż internetową oraz inwestując w nowoczesne rozwiązania – stwierdza Przemysław Zegardło, wiceprezes zarządu ASAJ Sp. z o.o.

Obecnie ASAJ posiada szeroką sieć sprzedaży stacjonarnej, która składa się z różnego typu jednostek: sprzedażowo-magazynowych, salonów oświetlenia, biur oraz przedstawicielstw handlowych. W zależności od lokalizacji wymienione jednostki obsługują grupy klientów, takie jak: duże firmy wykonawcze, instalatorów, utrzymanie ruchu, branżowe sklepy i hurtownie, a także architektów i klientów indywidualnych.

Rozbudowaną sieć sprzedażową wspomaga platforma internetowa www.asaj.pl, dedykowana zarówno klientom biznesowym, jak i indywidualnym.

Marlena Kuran wiceprezes zarządu Asaj

Ekspansja firmy wymaga nieustannego pozyskiwania pracowników o wysokich kompetencjach oraz ciągłego szkolenia kadry. W ASAJ to pracownicy są siłą napędową i mocną stroną organizacji, dlatego na przestrzeni wielu lat działalności w firmie wdrożone zostały nowoczesne rozwiązania, których celem jest ułatwianie pracownikom bieżącej pracy, usprawnienie przepływu informacji oraz maksymalizacja efektywności procesów – podkreśla Marlena Kuran, wiceprezes zarządu ASAJ Sp. z o.o.

Wśród rozwiązań można wymienić:

  • rozbudowany system klasy ERP Comarch XL z licznymi modułami dedykowanymi, pozwalający m.in. na bieżącą kontrolę KPI,
  • elektroniczny obieg dokumentów ogólnofirmowych,
  • MS Power BI (PBI) – interaktywny zestaw narzędzi analitycznych Business Intelligence,
  • HRM – uniwersalna aplikacja usprawniająca procesy kadrowe,
  • WMS – system zarządzania magazynem,
  • Autostore – system automatycznej kompletacji wykorzystujący roboty.

Dostępność produktów i logistyka budują markę ASAJ

Firma na bieżąco obserwuje otoczenie rynkowe i analizuje jego wpływ na bieżące operacje, jak i na wzrost przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Efektem tych działań są decyzje strategiczne, chociażby takie jak otwieranie placówek w nowych lokalizacjach, rozszerzanie oferty o nowe gałęzie asortymentowe czy centralizacja procesów logistycznych. Równie ważny dla ASAJ jest progres wewnątrz organizacji. W trybie ciągłym prowadzone są wewnętrzne projekty mające na celu usprawnienie poszczególnych działań.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej zauważalne są problemy z dostępnością produktów u dostawców, z drugiej zaś strony odnotowujemy większy popyt, dlatego też ASAJ mocno stawia na dostępność i logistykę.

Zauważalne jest coraz większe przenikanie się branży elektrotechnicznej, OZE i HVACR, dlatego też firma postanowiła rozbudować swoją ofertę o asortyment z tych dynamicznie rozwijających się sektorów.

Aktualna oferta ASAJ jest wynikiem bieżącej analizy uwarunkowań rynkowych, a przede wszystkim dbałości o potrzeby poszczególnych grup klientów, które wciąż się zmieniają. Obecnie są to przede wszystkim optymalizacja czasu i ergonomia stosowanych rozwiązań.

Dokładnie rok temu w ASAJ pojawiła się obietnica marki „Kompleksowo i profesjonalnie”, którą firma konsekwentnie realizuje, wprowadzając integralne rozwiązania łączące asortyment i usługi, pozwalające na optymalne zaspokojenie potrzeb zakupowych i inwestycyjnych naszych klientów z poszczególnych segmentów. W ramach tej obietnicy ASAJ skupia się też na nieustannym podnoszeniu jakości obsługi poprzez liczne szkolenia kadry i fachowy serwis, aby zagwarantować klientom i kontrahentom współpracę na najwyższym poziomie.

Jednym z najważniejszych projektów inwestycyjno-rozwojowych ASAJ w ostatnich latach jest niewątpliwie budowa nowoczesnego Centrum Dystrybucji. Centralizacja obsługi logistycznej ma na celu ułatwienie dalszych planów rozwojowych firmy.

Centrum Dystrybucji, nowoczesne technologie, wykwalifikowana kadra oraz nowe kierunki sprzedażowe budują mocną przewagę konkurencyjną i pozwalają na spełnianie obietnicy marki wobec klientów i dostawców.

Sprzedaż wzrasta dzięki ciągłemu doskonaleniu

Nasze obecne cele to przede wszystkim zdecydowany wzrost sprzedaży i zwiększenie liczby klientów, a także dalsza dywersyfikacja segmentowa i rozwój omnichannel. Ważnym priorytetem nieustająco pozostaje ustawiczne doskonalenie procesów na wszystkich szczeblach działalności firmy, co z jednej strony znacząco wpływa na satysfakcję klientów i wynik finansowy przedsiębiorstwa, z drugiej zaś ułatwia naszej kadrze wykonywanie swoich obowiązków i podnosi zadowolenie z pracy, przyczyniając się do budowy zgranych, efektywnie funkcjonujących zespołów profesjonalistów, które są podstawą firmy ASAJ.

ASAJ

Zapisz się na bezpłatny newsletter