Elpar rozpoczął produkcję kabli średniego napięcia

27/10/2022
oferta kabli SN Elpar

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój i stałą modernizację struktur elektroenergetycznych Fabryka Kabli Elpar z siedzibą w Parczewie rozszerzyła swój pakiet ofertowy o kable średniego napięcia (SN).

Zróżnicowany portfel produktów Fabryki Kabli Elpar, dodatkowo wzbogacony został o najpopularniejsze wyroby z grupy średnich napięć, czyli:

YHAKXSYHKXS
XHAKXSXHKXS
XUHAKXSXUHKXS
XRUHAKXSXRUHKXS
XnRUHAKXSXnRUHKXS

Zobacz także: Katalog kabli średniego napięcia firmy Elpar

Konstrukcja kabli średniego napięcia

Kable średniego napięcia (SN) to produkty pracujące dla zakresu od 6kV do 30kV. Mogą być jedno- lub trzyżyłowe. Proponowany naszym Klientom nowy asortyment produkowany jest w kilku wariantach napięć znamionowych, czyli: 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV.

Elementy składowe kabli SN:

Żyła roboczaŻyła miedziana (RMC)
lub aluminiowa (RE, RMC)
Ekran na żyle roboczejPolietylen półprzewodzący
IzolacjaPolietylen usieciowany(XS)
Ekran na izolacjiPolietylen półprzewodzący
Obwój ekranuTaśma półprzewodząca blokująca wodę
lub taśma półprzewodząca
Żyła powrotna (ekran metaliczny)Druty miedziane, okrągłe + taśma miedziana przeciwskrętna lub taśmy miedziane
Obwój ośrodkaTaśma półprzewodząca blokująca wodę
lub taśma poliestrowa
Uszczelnienie promieniowe (opcja)Taśma Al z kopolimerem
ułożona wzdłużnie (R)
PowłokaPolietylen termoplastyczny lub polietylen termoplastyczny nierozprzestrzeniający
płomienia lub polwinit

Charakterystycznym elementem konstrukcji każdego kabla średniego napięcia jest żyła powrotna, nazywana także ekranem metalicznym. Nałożona jest współosiowo na izolację kabla. Służy do przewodzenia prądów zakłóceniowych wyindukowanych podczas pracy systemu energetycznego. Prądami tymi są zwarcia w układzie. Żyła powrotna chroni przed porażeniem w przypadku uszkodzenia powłoki i izolacji kabla lub w sytuacji zakłóceń zwarciowych i przeciążeniowych systemu. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem produkcji żyły powrotnej jest układ wykonany z drutów miedzianych i taśmy miedzianej przeciwskrętnej o przekroju wynikającym z obliczeń prądu zwarcia. Na etapie projektowania, uwzględniając moc przyłączeniową i obliczając wartość prądów zwarciowych, projektant wyznacza przekrój żyły roboczej oraz przekrój żyły powrotnej.

1×35   /16
1×50   /16
1×70   /16; /25; /35
1×95   /16; /25; /35; /50
1×120 /16; /25; /35; /50
1×150 /16; /25; /35; /50
1×185 /16; 25/; /35; /50
1×240 /16; /25; /35; /50
1×300 /16; /25; /35; /50
1×400 /16; /25; /35; /50
1×500 /16; /25; /35; /50
1×630 /16; /25; /35; /50

Zestawienie przyjętych standardów przekroju żył (mm2)czerwone pozycje podają najczęściej występujące wielkości żył powrotnych.

Zastosowanie kabli SN

Kable SN są powszechnie wykorzystywane w energetyce do przepływu energii elektrycznej na etapie jej wytwarzania w elektrowniach konwencjonalnych, farmach wiatrowych, solarnych jak i małych elektrowniach wodnych. Kable są także powszechnie stosowane na etapie dystrybucji zasilania w energię obszarów mieszkalnych, przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej. Mają zastosowane w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych kanałach kablowych, jak również bezpośrednio w gruncie. W przypadku montażu w ziemi bardzo istotny jest rodzaj zastosowanego uszczelnienia. Ma on znaczący wpływ na żywotność kabla.

Zabezpieczenia kabli przed wilgocią

Kable ułożone w ziemi muszą być chronione przed wilgocią. Wilgoć dostająca się do wnętrza kabla powoduje trwałe zmiany własności materiałów izolacyjnych oraz korozję żył, w wyniku czego traci swoje założone własności użytkowe. W kablach przeznaczonych do ułożenia w ziemi lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, sama powłoka z tworzywa jest zazwyczaj niewystarczającym zabezpieczeniem, ponieważ jest przenikliwa dla pary wodnej. W takich przypadkach stosuje się dodatkowe zabezpieczenia, nazywane barierami przeciwwilgociowymi: promieniową i wzdłużną.

Elpar oferuje kable z uszczelnieniami:

  • Uszczelnione wzdłużnie (U) – kable uszczelnione wzdłużnie posiadają zaporę przeciwwilgociową w postaci obwoju z taśm pęczniejących pod wpływem zawilgocenia w obszarze żyły powrotnej.
  • Uszczelnione promieniowo i wzdłużnie (RU) – kable uszczelnione promieniowo i wzdłużnie, posiadają dodatkowo promieniową barierę przeciwwilgociową w postaci taśmy aluminiowej pokrytej warstwą kopolimeru etylenu, pokrywającej całą wewnętrzną powierzchnię powłoki kabla i trwale spojonej z tą powłoką.
Rodzaj uszczelnienia przed wilgociąPrzewidywany czas życia
Kable bez żadnego zabezpieczenia15 ÷ 25 lat
Kable z uszczelnieniem wzdłużnym20 ÷ 30 lat
Kable z izolacją TR-XLPE30 ÷ 35 lat
Kable uszczelnione wzdłużnie z izolacją
 TR-XLPE
35 ÷ 40 lat
Kable uszczelnione promieniowo z powłoką ołowianąponad 60 lat

Prowadzenie linii energetycznych pod ziemią zmniejsza wpływ warunków atmosferycznych na pracę i awaryjność sieci i poprawia bezpieczeństwo dostaw energii do klientów. Z tego względu ten sposób wykonania instalacji cieszy się coraz większym uznaniem.

Wymagania produkcyjne kabli SN

kabel SN firmy Elpar

Kable średniego napięcia jako zaawansowane technologicznie konstrukcje produkowane są w Fabryce Kabli Elpar w rygorystycznych warunkach standardu jakościowego.

Kluczowym elementem uzyskania produktu najwyższej jakości jest wykonanie trzech spójonych ze sobą warstw układu izolacyjnego, czyli:

  • ekranu półprzewodzącego na żyle roboczej,
  • izolacji z polietylenu usieciowanego,
  • ekranu półprzewodzącego na izolacji.

Elementem nadrzędnym w proklienckiej polityce Elparu, jest dobór i zastosowanie, na każdym etapie procesu produkcji, wysokiej klasy komponentów, wykorzystanie najnowszych technologii oraz rygorystyczny system kontroli jakości. Pozwala to powtarzalnie produkować wyroby najlepszego gatunku, o wszechstronnych możliwościach zastosowania.

Wyprodukowane w Fabryce Kabli Elpar kable średniego napięcia cechuje wysoka jakość, potwierdzona wydanym Certyfikatem, zgodność kabli średniego napięcia z międzynarodową normą IEC 60502-2:2014.

Dodatkowymi dokumentami jakościowymi towarzyszącymi kablom SN są:

  • Deklaracja zgodności
  • Deklaracja właściwości użytkowych
  • Atesty wystawione na konkretne odcinki
  • Gwarancja

Obecnie na rynku dostępne są kable średniego napięcia produkowane według międzynarodowej normy IEC 60502-2:2014 oraz niemieckiej części 10 C normy zharmonizowanej HD 620 S2:2010 (DIN VDE 0276 cz. 620).

Kable aluminiowe lub miedziane wg IEC 60502-2 oraz dobór ich zamienników wg DIN VDE 027

Elpar – wysoka jakość kabli SN dla różnych gałęzi przemysłu

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. zlokalizowana w Parczewie zadebiutowała na rynku handlowym ponad 30 lat temu. Od chwili powstania firma stale inwestuje w park technologiczny rozbudowując tym samym zakres oferty handlowej. Pozwala to na prezentację kabli elektrycznych pracujących z powodzeniem w różnych gałęziach przemysłu. Aby zagwarantować Odbiorcy odpowiednio wysoką jakość naszych produktów, zespół specjalistów stale pracuje nad doskonaleniem istniejących konstrukcji, doborem materiałów oraz technologią wytwarzania. Pozwala to tworzyć kable i przewody o wszechstronnych możliwościach zastosowania. Wysoka jakość oferowanych wyrobów potwierdzona jest wynikami badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych, notyfikowanych laboratoriach.

Procesy opracowywania nowych typów kabli, uruchamiania ich produkcji, badań w laboratorium zakładowym, kwalifikacji surowców i ich dostawców prowadzone i kontrolowane są zgodnie z procedurami certyfikowanych systemów jakości ISO 9001:2015.

Dokładne specyfikacje techniczne kabli średniego napięcia oraz innych wyrobów dostępne są na www.elpar.pl w zakładce Produkty.

Służymy wsparciem technicznym. Zapraszamy do kontaktu z oddziałami handlowymi Elpar.

ELPAR

Zapisz się na bezpłatny newsletter