Bezpieczny pomiar jakości energii elektrycznej

31/07/2019
okienko pomiarowe Fluke PQ400

Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa podczas dokonywania pomiarów jakości energii elektrycznej firma Fluke wprowadziła na polski rynek okienko pomiarowe Fluke PQ400. Zmniejsza ono m.in. ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego i porażenia prądem, zwiększa bezpieczeństwo personelu oraz pozwala skrócić czas i obniżyć koszty konserwacji prewencyjnej.

Bez otwierania drzwi rozdzielnicy

Okienko pomiarowe Fluke PQ400 umożliwia podłączenie trójfazowych przyrządów pomiarowych do rozdzielnic pod napięciem bez konieczności otwierania drzwi rozdzielnicy i bez noszenia dodatkowych środków ochrony indywidualnej. Likwiduje zatem m.in. potrzebę planowania czasu na otwarcie drzwi rozdzielnicy w celu wykonania podłączeń pomiarowych. Osoba planująca pomiar może w dowolnej chwili zestawić połączenia bez narażania bezpieczeństwa oraz zakłócania działania zakładu, gdyż drzwi rozdzielnicy mogą cały czas pozostać zamknięte.

Pomiar w dowolnym miejscu

Okienko pomiarowe PQ400 montowane jest w dogodnym dla użytkownika miejscu, na dostępnych powierzchniach rozdzielnicy bądź innego urządzenia elektroenergetycznego. Urządzenie wyposażone jest w 5 wejść/wyjść napięciowych oraz 5 wejść/wyjść prądowych. Pomiar natężenia prądu dokonywany jest przez zainstalowane na stałe Cewki Rogowskiego bądź cęgi prądowe dostosowane do układów pośredniczących przekładników prądowych, dzięki czemu okienka mogą być instalowane również w rozdzielnicach średnionapięciowych. Do pomiaru napięcia możliwe jest wykorzystanie bezpośredniego połączenia do badanego układu bądź sygnałów pochodzących z układu wtórnego przekładników napięciowych.

PQ400 dedykowane jest w szczególności dla analizatorów serii Fluke 173x/174x, ale można korzystać z niego do pomiarów z wykorzystaniem analizatorów innego typu i innych producentów.

Urządzenie spełnia kategorię pomiarową CATIII 1000V oraz CATIV 600V, zgodnie ze standardem IEC61010-2-30.

Główne korzyści dla użytkowników:

  • Zwiększenie bezpieczeństwo i tempa podłączania rejestratorów i analizatorów jakości zasilania i energii elektrycznej;
  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego i porażenia prądem, zwiększenie bezpieczeństwa personelu oraz skrócenie czasu i obniżka kosztów konserwacji prewencyjnej;
  • Zmniejszenie kosztów konserwacji i skrócenie czasu przestojów dzięki możliwości wykonywania kluczowych pomiarów jakości zasilania i energii elektrycznej bez potrzeby otwierania drzwi rozdzielnicy;
  • Możliwość rejestrowania i monitorowania mierzonych wartości w każdej chwili, bez zakłócania pracy;
  • Wymogi dotyczące pozwolenia na przeprowadzenie prac oraz procesy wg normy NFPA 70E ulegają znacznemu ograniczeniu;
  • Zmniejszenie wymagań i uproszczenie procedur dotyczących pozwoleń na pracę dzięki obniżeniu ryzyka związanego z wykonywaniem pomiarów przy otwartych rozdzielnicach; dodatkowe środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed łukiem elektrycznym często nie są już wymagane, dzięki czemu inspekcje są wykonywane szybciej i wygodniej.

www.fluke.pl

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter