COLUMBUS ENERGY: rozpoczęcie działalności w Słowacji

18/05/2023

Zarząd Columbus Energy S.A. informuje, iż w 18 maja 2023 r. podpisał z dwoma czeskimi podmiotami, z którymi prowadzi działalność w Czechach, umowę joint-venture, zakładającą utworzenie spółki w Słowacji JVC, która będzie prowadziła działalność polegającą na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług posprzedażowych.

Działalność JVC prowadzona będzie pod marką Columbus, przy wykorzystaniu zasobów technologicznych, sprzedażowych i marketingowych Columbus.

Columbus w JVC obejmie 52% udziałów dających prawo do 52% głosów na walnym zgromadzeniu JVC, a partnerzy obejmą pozostałe 48% udziałów dających prawo do 48% głosów na zgromadzeniu wspólników JVC.

Umowa zawiera w szczególności zapisy regulujące ramowe zasady współpracy, zasady ładu korporacyjnego oraz procedury wyjścia stron z inwestycji. Strony ustaliły okres zakazu rozporządzania udziałami JVC do dnia 31 grudnia 2026 r. W okresie od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. Columbus może wykonać opcję call – żądanie sprzedaży wobec wszystkich udziałów partnerów za cenę, której sposób wyliczenia ustalono w umowie. Strony ustaliły również procedury tag i drag along odpowiednio prawo pociągnięcia pozostałych stron umowy do sprzedaży udziałów oraz prawo przyłączenia się Columbus do sprzedaży posiadanych akcji JVC typowe dla tego rodzaju transakcji.

Zawarcie niniejszej umowy ma na celu rozpoczęcie prowadzenia działalności Columbus w Słowacji, a tym samym rozszerzenie prowadzonej przez Columbus działalności na rynkach zagranicznych. W czerwcu 2022 r. Columbus rozpoczął działalność w Republice Czeskiej, a 18 kwietnia br. powołał spółkę w Ukrainie, gdzie wkrótce uruchomi sprzedaż i montaż fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii.

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(68308)
  [1]=>
  int(29673)
  [2]=>
  int(69682)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter