EKOBOX: sprzedaż pakietu akcji w Elektromont SA

07/06/2022

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że w dniu 29.05.2022 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji w ELEKTROMONT S.A. na rzecz osoby fizycznej.

Cena jednostkowa akcji została ustalona na poziomie 1,06 zł. Zgodnie z umową EKOBOX S.A. otrzymał również zadatek w wysokości 300 000,00 zł. Strony ustaliły, że umowa sprzedaży akcji nastąpi w dniu 12.07.2022 r. Strony zastrzegły, że umowa może zostać zawarta we wcześniejszym terminie pod warunkiem uprzedniego ustalenia terminu między stronami.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter