ELEKTROTIM: roboty energetyczne w kompleksie wojskowym

08/08/2022

ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 08.08.2022 r. zawarł ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej – Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót polegających na modernizacji dowiązania energetycznego kompleksu wojskowego JW w Opolu.

Postępowanie przetargowe było realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Umowa zostanie zrealizowana do dnia 30.11.2023 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 15 744 000,00 PLN.

ELEKTROTIM S.A. udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat.
Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter