Spółka z Grupy R.POWER zawarła umowę rozwoju projektów fotowoltaicznych

23/03/2022

Elektrownia PV 89 Sp. z o.o., spółka zależna od R.Power S.A., zawarła umowę na realizację projektów farm fotowoltaicznych.

Kontrahent dysponuje tytułami prawnymi do nieruchomości pod budowę i eksploatację instalacji fotowoltaicznych w postaci umów dzierżaw i zobowiązuje się do przeniesienia tytułów prawnych do nieruchomości na rzecz wskazanego podmiotu trzeciego. Realizacja umowy zależna będzie od spełnienia określonych kroków milowych tj. m.in. od odpowiedniej oceny uwarunkowań środowiskowych przez właściwe organy administracyjne czy uzyskania w przyszłości warunków przyłączeniowych wydawanych przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, które określą stopień wykonalności instalacji fotowoltaicznych oraz ich ostateczną moc przyłączeniową. Niespełnienie określonych warunków bądź spełnienie ich tylko w części, skutkować będzie częściową realizacją umowy.

Przewidywana wartość zawartej umowy (w przypadku spełnienia wszystkich warunków wobec projektów ujętych w umowie) może przekroczyć 6 milionów EUR. Zarząd Emitenta zdecydował się o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na jego istotność oraz fakt, że może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

RE

array(1) {
  [0]=>
  int(59327)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter