TIM: zawieszenie stosowania postanowień polityki dywidendowej

27/03/2023

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2023 roku podjął decyzję o zawieszeniu stosowania postanowień Polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023, przyjętej na mocy uchwały zarządu TIM S.A. podjętej w dniu 22 marca 2021 roku.

Decyzja ta jest następstwem zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym TIM S.A.

Jednocześnie zarząd TIM S.A. informuje, iż w związku z powyższym, zarząd TIM S.A. we wniosku o podział zysku za rok 2022 nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu TIM S.A. przeznaczenie zysku wypracowanego przez TIM S.A. w 2022 roku na wypłatę dywidendy ponad kwotę 29 968 920 zł, wypłaconą przez TIM S.A. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 r w dniu 23 grudnia 2022 roku.

RE,ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(69682)
  [1]=>
  int(29673)
  [2]=>
  int(66229)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter