Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – jakie są ich rodzaje i zastosowanie?

24/02/2021
merxu oferta wyłączników różnicowoprądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

Poszukiwane przez instalatorów na MerXu wyłączniki różnicowoprądowe

Różnicówki chronią ludzkie zdrowie i życie, wyłączając obwód, jeśli wykryją upływ prądu w zabezpieczanym obwodzie. Upływ prądu ma miejsce, kiedy zasilane obwodem urządzenie lub urządzenia popsują się lub jeśli nastąpi porażenie (prąd upływa wtedy za pośrednictwem ciała człowieka). W obydwu przypadkach zadaniem różnicówki jest zadziałanie i odłączenie źródła zasilania.
Dostępne na MerXu wyłączniki różnicowoprądowe to aparaty modułowe, przeznaczone do montażu na szynie TH 35. Większe, trójfazowe o szerokości odpowiadającej 4 modułom służą do zabezpieczania obwodów siłowych, natomiast mniejsze, o szerokości 2 modułów stosowane są w przypadku obwodów jednofazowych. Urządzenia montuje się zarówno w rozdzielnicach modułowych, jak i niemodułowych, lecz wyposażonych w szynę.

Wyłączniki różnicowoprądowe jednofazowe na MerXu

Jednofazowe wyłączniki różnicowoprądowe stosuje się do zabezpieczania pojedynczych obwodów jednofazowych, czyli trójprzewodowych. W budownictwie mieszkaniowym mogą chronić na przykład obwód gniazd 230 V w łazience czy kuchni, czyli w pomieszczeniach, gdzie gniazda elektryczne bardziej niż w innych wnętrzach narażone są na działanie wody. To właśnie ona, jako doskonały przewodnik, jest największym zagrożeniem, jeśli chodzi o porażenia w pomieszczeniach mieszkalnych.
Oferowane przez MerXu wyłączniki jednofazowe zaopatrzone są często w miejsce na opis. Dzięki temu wykonawca może na wyłączniku opisać dokładnie, które obwody czy pomieszczenia objęte są ochroną przez aparat. Ma to znaczenie nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale również w przemyśle, gdzie takich pojedynczych obwodów chronionych różnicówką może być pokaźna liczba.

Wyłączniki różnicowoprądowe trójfazowe dostępne na MerXu

Różnicowoprądowe wyłączniki trójfazowe stosuje się do ochrony obwodów trójfazowych w przemyśle lub w budownictwie ogólnym. W budynkach wielorodzinnych, w mieszkaniach stosuje się je w funkcji ochronnej całej instalacji elektrycznej rozprowadzonej w lokalu.
Jest to rozwiązanie wygodne i często stosowane przez wykonawców w przypadku niewielkich instalacji. Dzięki różnicówce obejmującej wszystkie obwody rozprowadzone we wnętrzach, ochrona uzupełniająca przed porażeniem dotyczy wszystkich pomieszczeń w danym mieszkaniu.

Oferta MerXu – wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym

Szczególnym przypadkiem wyłącznika różnicowoprądowego jest różnicówka z członem nadprądowym. Takie urządzenie, w przypadku zadziałania wyłącza zarówno bieguny fazowe, jak i neutralny. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku występowania prądów doziemnych i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika instalacji.

Wszystkie, zarówno trój-, jak i jednofazowe wyłączniki różnicowoprądowe dostępne na MerXu wyposażone są w przycisk „Test”. Służy on do sprawdzania zadziałania różnicówki. Podobnie jak każde inne urządzenie, również wyłącznik różnicowoprądowy może okazać się wadliwy. Awaria nastąpić może również w obrębie obwodu chronionego przez aparat. Wtedy wyłącznik, mimo swojej obecności w rozdzielnicy, faktycznie nie chroni przed porażeniem.
Żeby zapobiec takim sytuacjom, producent wyposaża każdy aparat w przycisk, którego naciśnięcie powoduje zadziałanie różnicówki. Takie sprawdzenie powinno przeprowadzić się w warunkach domowych raz w miesiącu. W przemyśle testuje się różnicówki częściej, w zależności od wytycznych w danym zakładzie.

Zobacz także: Aparatura elektryczna na platformie MerXu

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter