Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE 2019

23/12/2019
sieć energetyczna

13 grudnia 2019 r. zakończyły się aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Sprzedano prawie połowę przewidzianej do zakontraktowania energii.

Aukcje OZE przeprowadza prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarancję zakupu wytworzonej przez nich energii po określonej, ustalonej w wyniku aukcji, cenie.

Zobacz także: Wyniki aukcji OZE 2020 r.

Podsumowanie aukcji OZE w 2019 r.

W 2019 r. do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji OZE przeznaczono blisko 185 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł.

wyniki aukcji OZE 2019

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano około 91 TWh (prawie połowę) energii elektrycznej o łącznej wartości blisko 20,6 mld zł.

Najwięcej wsparcia otrzymały nowe instalacje

Zdecydowana większość wsparcia tj. blisko 20,3 mld zł trafi do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji. Wszystkie nowe instalacje mogły uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości ponad 44 mld zł – wykorzystały ok. 46 proc. budżetu przewidzianego w ogłoszeniach o aukcjach, sprzedając jednocześnie wolumen energii odpowiadający 63 proc. możliwej do zakontraktowania ilości energii.

Istniejące instalacje mają 1-procentowy udział w aukcjach OZE

Instalacje istniejące (migrujące z kończącego się systemu świadectw pochodzenia) z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 25 mld zł zdołały zagospodarować nieco ponad 315 mln, co stanowi niewiele ponad 1 proc. możliwego do uzyskania wsparcia.

Instalacje istniejące wykorzystały tylko 1 proc. wolumenu energii przewidzianego przez ustawodawcę.

Fotowoltaika najbardziej popularna

Największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla nowych małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych (o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW). Do aukcji przystąpiło ponad 400 wytwórców, składając 1000 ofert na sprzedaż energii. Wszystkie dotyczyły instalacji fotowoltaicznych.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano ponad 11,43 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 3,6 mld zł, zaoferowanej w ramach 759 ofert złożonych przez 260 wytwórców.

Z uwagi na duży wolumen wynikający ze złożonych ofert nie doszło do zastosowania reguły „wymuszenia konkurencji”. Zadziałała natomiast ustawowa reguła, zgodnie z którą w przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprzedaży energii rozstrzyga kolejność złożonych ofert. Identyczną cenę (327 zł/MWh) w ramach której konieczne było ustalenie tzw. punktu odcięcia, posiadały 44 oferty. Różnica czasowa pomiędzy ostatnią ofertą zakwalifikowaną jako wygrana, a kolejną ofertą, która została uznana jako przegrana, wynosiła 5 sekund. Dokładny czas wysłania każdej oferty ustala automatycznie system Internetowej Platformy Aukcyjnej z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy.

Cena minimalna, po jakiej energia została sprzedana w tej aukcji wyniosła 269,00 zł/MWh.

Wolumen mocy instalacji OZE

W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznych aukcji może powstać:

  • ok. 2,2 GW nowych mocy w technologii wiatrowej,
  • ok. 0,9 GW w technologii fotowoltaicznej,
  • niecałe 20 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter