Po zrealizowaniu pięcioletniej strategii ASAJ pracuje nad ambitnymi planami

12/01/2023
Podsumowanie 2022 r. w firmie ASAJ

ASAJ – podsumowanie działalności w 2022 roku

W roku 2022 firma ASAJ osiągnęła rekordowe wyniki, uzyskując 142% dynamiki  sprzedaży rdr. W rozbiciu na poszczególne kwartały wyniki przedstawiają się następująco:

  • dynamika I kwartału: 171% rdr. 
  • dynamika II kwartału: 130% rdr.
  • dynamika III kwartału: 137,5% rdr.
  • dynamika IV kwartału: 138,5% rdr. (ostatni miesiąc roku zakończył się dynamiką 118%).

Analizując wyniki całego roku w rozbiciu na segmenty klientów – wszystkie segmenty biznesowe przekroczyły dynamikę sprzedaży 130% rdr. Niestety od połowy roku widoczne było wyhamowanie w segmencie detalicznym oraz deweloperskim, jednakże dzięki rozproszeniu portfela klientów, firma utrzymała dynamikę poprzez rozwój segmentu energetycznego.

ASAJ zrealizował wszystkie cele z 5-letniej strategii

W minionym roku ASAJ zrealizował cele założone w 5-letniej strategii rozwoju, nie tylko handlowe (związane m.in. z dywersyfikacją segmentową i asortymentową), lecz także te, dotyczące inwestycji oraz wzmocnienia struktury.

Kluczową inwestycją było uruchomienie centrum dystrybucji, dzięki czemu poprawiona została dostępność towarów, rotacja oraz procesy logistyczne, w których spółka dąży do jak największej automatyzacji. Umożliwiło to także wprowadzenie nowego asortymentu z branży HVACR do oferty ASAJ.

Drugim ważnym założeniem było stworzenie klarownych zasad pracy i ścieżek karier. Aktualnie większość stanowisk w firmie ma określoną ścieżkę rozwoju pionową oraz możliwości awansów poziomych, co przełożyło się na osiągnięcie zadowalającego poziomu fluktuacji oraz zwiększenie ilości awansów wewnętrznych. Jest to kluczowy czynnik przy dużym tempie rozwoju spółki. Działanie to przyczyniło się również do poprawy wskaźnika skutecznych rekrutacji.

Powiększenie sieci sprzedaży ASAJ

W 2022 roku ASAJ rozszerzył sieć placówek sprzedażowych o nowe lokalizacje w: Toruniu, Koszalinie i Chełmie. Każda z wymienionych jest filią z magazynem i samoobsługą.

Dodatkowo w filiach w: Siedlcach, Stojadłach, Gdyni i Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzony został asortyment z branży grzewczej i instalacyjnej.

Co planuje ASAJ?

Obecnie trwają prace nad finalizacją strategii ASAJ na kolejne 3 lata.

Spółka przewiduje, że rok 2023 będzie czasem wyzwań, spowodowanych przede wszystkim czynnikami rynkowymi. Niezmiennie jednak, ASAJ strategicznie stawia na dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz zwiększenie liczby klientów z branży elektrotechnicznej, energetycznej, OZE i HVACR.

ASAJ

Zapisz się na bezpłatny newsletter