Ceny kabli i przewodów delikatnie wzrosły

26/11/2019
Przewód

Pierwsze półrocze 2019 r. charakteryzowało się małą zmiennością cen kabli i przewodów elektrycznych. Mimo dużych wahań cen podstawowych surowców tj. miedzi i aluminium, ceny omawianych produktów pozostały u producentów na niezmienionym poziomie, a rynkowe nawet delikatnie wzrosły.

Ceny miedzi

Notowania cen miedzi na giełdach światowych w przeciągu tego okresu wahały się od 6 548,50 USD/tonę (17.04.2019 r.) do 5 792,25 USD/tonę (05.06.2019 r.). Również duże wahania notowań dotyczyły aluminium, maksimum 1 939,25 USD/tonę (19.03.2019 r.), minimum 1 757,75 USD/tonę (17.06.2019 r.).

Analiza czterech grup produktów

Analizie poddano cztery grupy produktów stanowiących znaczny udział w realizowanych inwestycjach branży elektrycznej: przewody, kable miedziane, kable aluminiowe oraz kable światłowodowe.

W ciągu I półrocza 2019 r. ceny materiałów w tych grupach charakteryzowały się zarówno spadkami jak i wzrostami. W grupie przewodów najwyższy wzrost dla cen na poziomie średnim wystąpił w I kwartale i wyniósł +5,50%, zaś największy spadek wystąpił już w następnym kwartale (-6,60%). W grupie kabli miedzianych sytuacja była odwrotna, największy średni wzrost cen (+7,00%) wystąpił w II kwartale, a największy średni spadek (-6,40%) był w I kwartale 2019 r. W grupie kabli aluminiowych największy średni wzrost cen (+2,60%) wystąpił w II kwartale, a największy średni spadek (-1,50%) odnotowano również w II kwartale 2019 r.

Ceny kabli światłowodowych kształtowały się podobnie jak ceny pozostałych analizowanych materiałów, jednak zmiany były łagodniejsze. Największy średni wzrost cen wystąpił w II kwartale br. (+3,70%), a największy średni spadek (-4,70%) w I kwartale.

Średni wzrost cen kabli i przewodów

Podsumowując I półrocze 2019 (koniec II kw. 2019 r. w stosunku do końca IV kw. 2018 r.), średni wzrost cen w analizowanych grupach wyrobów wygląda następująco:

  • przewody (+0,66%),
  • kable Cu (+1,64%),
  • kable Al (+0,80%),
  • kable światłowodowe (+0,77%).

W skali całego półrocza ceny materiałów zawartych w omawianym zakresie wzrosły średnio o +1,09%.

Zmian cen dla konkretnych kabli i przewodów

Dużo większe zmiany występowały dla konkretnych asortymentów.

  • Największy wzrost (o +9,0%) zanotowano dla kabli Cu typu YKSYekwtY (sygnalizacyjne, o wzmocnionej izolacji do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi);
  • Największy spadek dotyczył kabli stakujących (-6,70%).
wykres ceny kabli i przewodów w I pół. 2019 r.
Procentowe zmiany średnich cen kabli, przewodów elektrycznych w poszczególnych kwartałach oraz dla całego półrocza 2019 r.

mgr inż. Krzysztof Mitelski, ekspert zespołu SEKOCENBUD

Ceny tych wyrobów są notowane w skali całego kraju i publikowane w okresach kwartalnych w wydawnictwie „Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME” systemu SEKOCENBUD.

Szeroki asortyment cen materiałów elektrycznych pochodzących z notowań na terenie całego kraju oraz z katalogów konkretnych producentów można znaleźć w kwartalnym wydawnictwie „Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME”, gdzie publikowane są ceny w zakresie: minimalne, maksymalne i średnie oraz średnie z kosztami zakupu.

www.sekocenbud.pl

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter