Debiut giełdowy spółki fotowoltaicznej – BeeIN na rynku alternatywnym

11/04/2022
debiut BeeIN na NewConnect

11 kwietnia 2022 r. zadebiutowała na NewConnect spółka BeeIN, zajmująca się importem i sprzedażą komponentów do systemów fotowoltaicznych.

  • Poprzednia nazwa spółki to Sunday Energy S.A.
  • Debiut na giełdzie pomoże BeeIN inwestować w spółki fotowoltaiczne oraz rozwinąć ofertę m.in. w zakresie używanych komponentów instalacji OZE.
  • BeeIN S.A. to 382. spółka notowana na NewConnect oraz 6. debiut na tym rynku w 2022 roku. 

Podstawą działalności BeeIN są pompy ciepła. Oferta składa się z produktów importowanych z Holandii, Chin i Japonii. Spółka prowadzi sprzedaż w dwóch kanałach: handel do małych odbiorców, gdzie nabywcami są klienci indywidualni (osoby fizyczne, model detaliczny) oraz sprzedaż hurtowa.

Spółka BeeIN rozpoczęła także pierwsze działania w celu budowy farm fotowoltaicznych. Dotychczas spółka nie osiągała z tego tytułu żadnych przychodów. Działalność w tym obszarze skupiła się na wyszukiwaniu gruntów pod dzierżawę, na których w przyszłości spółka będzie mogła zaprojektować i wybudować farmę PV. Spółka posiada jeden grunt własny, na którym zamierza wybudować farmę PV w miejscowości Pieróg gm. Kotuń, o powierzchni 1,5 ha oraz jedną umowę dzierżawy pod budowę farmy PV o powierzchni 4,5 ha w miejscowości Tchórzew-Plewki. Inwestycje w tym zakresie będą finansowane ze środków własnych spółki oraz za pomocą finansowania zewnętrznego.

BeeIN posiada jedną spółkę zależną – SESA1 Sp. z o.o., w której ma 80% udziału w kapitale zakładowym. Celem utworzenia SESA1 jest przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej do wybudowania farm PV o łącznej mocy 100 MW na dzierżawionych gruntach. Farmy te docelowo mają powstać do końca 2023 roku. Spółka SESA1 posiada umowy dzierżawy gruntu m.in. w miejscowości Trzebucza gm. Gębków o powierzchni 2,04 ha, na którym planuje zaprojektować pierwszą farmę o mocy 1,5 MW. Prace projektowe i formalno-prawne będą finansowane w formie pożyczek od BeeIN, jak również współfinansowane ze środków pozyskanych z kredytu, emisji obligacji czy pożyczek.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Cele debiutu giełdowego BeeIN

Strategia rozwoju BeeIN zakłada wzrost organiczny w zgodzie z trendami rynkowymi obecnymi na rynku instalacji fotowoltaicznych, realizowany zarówno dzięki ekspansji na nowe rynki, jak również zwiększaniu liczby oferowanych produktów. Obecna strategia spółki zakłada, że oczekiwany wzrost wyników spółki powinien nastąpić, dzięki realizacji następujących celów strategicznych:

  • rozszerzenie oferty handlowej o panele o mocy powyżej 400W oraz panele pv klasy premium,
  • development farm fotowoltaicznych, w tym inwestycje w spółki dedykowane do projektowania oraz budowy farm PV. Strategią firmy jest obejmowanie w takich spółkach większościowych udziałów i przygotowywanie nowych projektów budowy farm,
  • uruchomienie nowej linii biznesowej – usługa demontażu, magazynowania oraz handlu używanymi komponentami OZE,
  • dalsza ekspansja zagraniczna.

Firma rozpoczęła działalność jako Sunday Energy S.A. W dniu 16 marca 2022 r. nastąpiła zmiana nazwy na BeeIN S.A. Przychody ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 17 467 046 zł, a wynik finansowy 1 184 227 zł netto. Spółka zatrudnia na umowę o pracę 3 osoby; z 7 osobami współpracuje na zasadach B2B.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter