Elektrobudowa rozbuduje rozdzielnię stacji Tauron Dystrybucja

04/04/2019
Elektrobudowa Tauron

Elektrobudowa rozbuduje rozdzielnię 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice w Nowym Sączu. Kontrakt o wartości 27,4 mln zł brutto obejmuje prace projektowe i budowlane. Na obiekcie pracować będzie m.in. rozdzielnica WN w izolacji gazowej produkcji Elektrobudowy – Optima 145.

Kontrakt w stacji Biegonice to jedno z wielu zadań realizowanych przez Elektrobudowę w  przesyle i dystrybucji energii. Obecnie realizujemy w tym sektorze prace o wartości ok. 150 mln zł. Jako jedna z nielicznych spółek oferujemy kompleksowe rozwiązania od projektowania we własnych biurach projektowych, przez pełne wykonawstwo, wyposażenie we własne produkty (jak rozdzielnice i szynoprzewody), pomiary i rozruch, po serwis – mówi Roman Przybył, prezes zarządu Elektrobudowy.

Projekt i budowa stacji

Elektrobudowa zrealizuje w stacji elektroenergetycznej Biegonice kompleksowe prace projektowe dotyczące rozdzielni i jej powiązań z istniejącą siecią WN, obejmujące m.in. kompletną dokumentację techniczną i formalno-prawną wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Spółka zbuduje nowy budynek stacyjny na terenie stacji z pomieszczeniem dla wnętrzowej rozdzielni oraz m.in. nastawni oraz akumulatorni.

Wyposażenie rozdzielni

W rozdzielni stacji pracować będzie dostarczona i zainstalowana przez Elektrobudowę dwusystemowa rozdzielnica 110 kV o wysokich parametrach niezawodnościowych typu GIS (tj. w izolacji gazowej), własnej produkcji (Optima 145) zawierająca dwa pola transformatorowe wraz z powiązaniem z transformatorami, cztery pola pomiaru napięcia, pole sprzęgła i osiem pól liniowych. To największa dotychczas realizacja tego produktu.

Dodatkowe prace Elektrobudowy

W ramach kontraktu Elektrobudowa zdemontuje także istniejącą rozdzielnię napowietrzną 110 kV, wprowadzi istniejące linie do nowej wnętrzowej rozdzielni 110 kV GIS, a także zbuduje powiązania pomiędzy nową rozdzielnicą 110 kV, a istniejącą napowietrzną linią relacji Carbon – Gorzków.

Spółka zajmie się także wykonaniem obwodów wtórnych EAZ (elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej) dla całości zadania. Zabuduje nowe szafy sterowniczo-przekaźnikowych dla pól 110 kV w nastawni w nowym budynku oraz nowe rozdzielnie potrzeb własnych w nastawni w istniejącym budynku. Elektrobudowa wykona ponadto instalację nowej baterii akumulatorów w nowym pomieszczeniu akumulatorni (w nowym budynku) oraz zabuduje nowy system sterowania i nadzoru dla rozdzielni 110 kV. Ponadto dokona przebudowy dróg wewnętrznych i placu składowego oraz rozbuduje system zabezpieczenia technicznego.

Zakończenie zadania planowane jest na koniec września 2020 r.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter