Jak wzrośnie infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych?

29/11/2021
ładowarka do samochodu elektrycznego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł – na inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru.

  • W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 33 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych wynosi nieco powyżej 1700.
  • Program NFOSiGW przewiduje stworzenie lub przebudowanie 17 760 różnego typu punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł. Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać: samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni.

Celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych, jak również przemysłu i usług, zwłaszcza w sektorach działających na rzecz elektromobilności, takich jak produkcja ładowarek, wytwarzanie wodoru, IT itd.

Statystyki elektromobilności w Polsce

W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 33 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym, niemal 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, około 12 tys. elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych prądem z baterii.

Zobacz: Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – RAPORT

Na razie w Polsce mamy około 1712 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których tylko nieco 31 proc. to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 69 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Powstaną nowe stacje – stare zostaną przebudowane

Program przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na:

  • utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł);
  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł);
  • budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł);
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł).

Łącznie w ramach realizacji programu planuje się stworzenie lub przebudowanie 17 760 różnego typu punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru.

Oferta finansowa NFOŚiGW powinna zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy. Techniczna wykonalność tego planu jest uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej. Dlatego Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld złotych – podkreśla wiceszef NFOŚiGW – informuje Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozwój sieci dystrybucyjnej będzie realizowany poprzez program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 1 mld zł, a pieniądze (w formie dotacji) będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych.
Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter