Recykling paneli fotowoltaicznych i wiatraków – inicjatywa PGE

10/01/2023
panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne i wiatraki to przyszłość energetyki. Jest ich coraz więcej w krajobrazie Polski. Jednak nawet te zbudowane z wykorzystaniem najnowszych technologii nie będą działać wiecznie. Myślący perspektywicznie prosumenci zastanawiają się, jak rozwiązać w przyszłości problem recyclingu paneli pv zainstalowanych na swoich domach. 10 stycznia obchodzony jest na całym świecie Dzień Obniżenia Kosztów Energii – to dobry moment, aby przypomnieć o rosnącym znaczeniu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Grupa PGE już dziś pracuje nad metodami, które pomogą uporać się z czekającymi branżę problemami z utylizacją wyeksploatowanych urządzeń. W grudniu 2022 roku PGE otworzyła Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie, w którym już opracowuje i wdraża rozwiązania przyszłości.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to już nie idea, ale gospodarcza rzeczywistość i ekonomiczna konieczność. Stanowi ona jeden z kluczowych elementów europejskiego Zielonego Ładu. Elementu, którego znaczenie dla transformacji gospodarczej jest równie istotne jak nisko-, a docelowo w 2050 r. zeroemisyjna produkcja energii.

Grupa PGE poprzez uruchomienie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie rozpoczyna nowy etap rozwoju w kierunku ścisłego powiązania działalności w sferze innowacji technologicznych z biznesem oraz testowania i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce. 

Z punktu widzenia polskiej branży OZE najważniejszymi aspektami działalności Centrum będą:

  • recykling surowców z wyeksploatowanych paneli pv i odzysk m.in. aluminium, krzemu, srebra, stali i innych surowców,
  • wykorzystanie łopat turbin wiatrowych w takich sektorach gospodarki, jak przemysł cementowy, odzysk włókien kompozytowych czy nadanie im nowych zastosowań w architekturze,
  • odzysk cennych matali z magazynów energii, w tym m.in. manganu, litu, kobaltu, niklu i miedzi,
  • opracowanie – na bazie ubocznych produktów spalania i wydobycia – nowych  elementów konstrukcyjnych do budowy farm fotowoltaicznych, które w dużej mierze zastąpią konstrukcje stalowe,
  • usługi i prace badawcze wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych Centrum GOZ takich jak B+R lub laboratoria, w których już aktualnie realizowane są projekty związane z opracowywaniem technologii odzysku surowców i recyklingu odpadów z wielu procesów przemysłowych powiązanych z energetyką i górnictwem.

Centrum GOZ ma na celu wspieranie wszystkich firm i podmiotów z sektora energetycznego, górniczego i przemysłowego, które chcą wdrażać technologie i produkty w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego. Zbudowane w ramach Grupy PGE specjalistyczne kompetencje mają służyć również podmiotom zewnętrznym i odpowiadać na ich potrzeby.

Centrum GOZ już teraz współpracuje z przedstawicielami uczelni, by dodatkowo zwiększyć potencjał innowacyjny i wdrożeniowy. Utrzymuje i rozwija kontakty z uczelniami technicznymi i instytutami naukowymi w celu komercjalizacji wiedzy związanej z nowymi technologiami przetwarzania odpadów energetycznych i powydobywczych oraz związanych z OZE. Jak deklaruje Grupa PGE i odpowiadająca za operacyjne funkcjonowanie Centrum spółka PGE Ekoserwis – nowe Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest otwarte na kontakt i współpracę z różnymi partnerami, którzy chcą rozwijać innowacje w polskiej energetyce i przemyśle.

RE na podstawie informacji prasowych PGE, fot. PGE

Zapisz się na bezpłatny newsletter