Hurtowniku, sprawdź, jakie przewody sprzedajesz. Połowa nie spełnia wymagań

04/06/2019
przewody instalacyjne badania jakości

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE) przeprowadziła badania kontrolne przewodów instalacyjnych pod kątem zgodności z polskimi normami. Do analizy poddano 17 próbek przewodów instalacyjnych pobranych z rynku przez inspektorów BBJ SEP. Wszystkie przewody posiadały znak CE. Stwierdzono, że 8 produktów nie spełnia wymagań.

Główne problemy przewodów instalacyjnych to:

  • zbyt mała średnica żył,
  • zbyt cienka izolacja i powłoka,
  • błędy w oznakowaniu.

W październiku 2018 roku do UOKiK zostały wysłane wyniki przeprowadzonego badania z wnioskiem o wszczęcie kontroli rynku.

Działania podejmowane przez PIGE w zakresie kontroli przewodów instalacyjnych pod kątem zgodności z polskimi normami są uzasadnione i potrzebne. Powszechnie wiadomo, iż ponad połowa przebadanych przez PIGE próbek przewodów nie spełniała wymagań polskiej normy. Niestety cena stała się jedynym czynnikiem, determinującym decyzję odnośnie zakupu przewodów czy kabli. Jakość przestała mieć znaczenie w tym asortymencie. Jest kilku producentów na rynku, którzy dbają o swoją markę i jakość wyrobów (wśród nich Eltrim Kable), ale niestety odbywa się to kosztem obniżonej marży i wolumenów sprzedaży. Należy głośno mówić o tym i uświadamiać dystrybutorów, że  w tym przypadku chodzi o  zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia oraz życia konsumentów używających te przewody. I że dystrybucja również ponosi odpowiedzialność za sprzedawane wyroby. Mamy nadzieję, że podejmowane działania skutecznie ograniczą ilość wyrobów niezgodnych występujących na rynku – podkreśla Beata Kilicz, dyrektor handlowy, członek zarządu Eltrim Kable.

Aby zapobiegać zjawisku, jakim jest sprzedaż produktów niezgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa, w maju PIGE wysłała do 26 hurtowni (wskazanych przez Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE) ulotki zawierające informacje o prawidłowych parametrach przewodów. PIGE podkreśla, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów spoczywa także na dystrybutorach.

Jest to zapisane w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności rynku:

Art. 17. Dystrybutor ma obowiązek: (…)

4) Nie udostępniać na rynku wyrobu, co do którego istnieją uzasadnione wątpliwości w zakresie spełniania wymagań.

Na przewody YDYp 3 × 1,5 mm2 oraz 3 × 2,5 mm2 aktualnie obowiązuje polska norma PN-E-90068:2016-10

Jak czytamy w ulotce, uzasadnione wątpliwości, co do spełnienia wymagań i tym samym prawidłowości nadania oznakowania CE i wprowadzenia na rynek, powinny budzić przewody o parametrach niższych niż:

  • YDYp 3 × 1,5 mm2 750 V wymiary zewnętrzne minimalne 11,0 mm × 5,0 mm waga 100 m minimum 10 kg;
  • YDYp 3 × 2,5 mm2 750 V wymiary zewnętrzne minimalne 12,2 mm × 5,4 mm waga 100 m minimum 13 kg.

Jak rozpoznać przewody niespełniające wymagań?

Ulotka PIGE podaje prosty sposób dla pracownika hurtowni na sprawdzenie, czy dany przewód spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa (przykładowy krążek: YDYp 3 × 1,5 mm2 750 V o długości 100 m):

1. zmierzyć przewód suwmiarką. Wymiary zewnętrzne nie powinny być mniejsze niż 11,0 mm x 5,0 mm;

2. zważyć krążek. Waga nie powinna być niższa niż 10 kg.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter