Wspólne działania w obronie jakości produktów elektrotechnicznych

18/03/2019
wyniki kontroli

Przedstawiciele organizacji w branży elektrotechnicznej spotkali się w celu wyznaczenia wspólnych zasad dotyczących kontroli jakości produktów elektrotechnicznych na rynku.

Obecnie badania prowadzone są przez:

Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki PIGE – kontrola jakości kabli i przewodów oraz osprzętu elektroinstalacyjnego;

Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT SPAE – kontrola aparatury elektrotechnicznej;

Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting – kontrola opraw oświetleniowych i źródeł światła.

Badaniu poddawane są produkty firm konkurencyjnych oraz członkowskich.

Ustalono, że wszystkie, zarówno pozytywne jak i negatywne wyniki będą wysyłane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK. Otrzyma je także do użytku wewnętrznego związek hurtowni elektrotechnicznych SHE.

Zgodnie z art. 76  ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1338 ze zm.). Prezes UOKiK  może wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami, gdy z innych niż kontrola dostępnych informacji wynika, że wyrób nie spełnia wymagań, a został wprowadzony do obrotu przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera, który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został udostępniony na rynku przez dystrybutora, który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc wyniki badań sprzętu elektrycznego przedstawiane nam przez stowarzyszenia przedsiębiorców mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania, o ile po analizie przedstawionego materiału uznana zostanie jego zasadność – Jadwiga Gunerka, zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter