Zielona energia w służbie przedsiębiorczości

08/06/2021
konferencja o klastrach energii PSME

Konferencja o funkcjonowaniu klastrów energii, 16-17 czerwca 2021 r., Gaj Oławski

Konferencja skierowana jest do właścicieli i kadry zarządzającej oraz przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych – do wszystkich, którym bliska jest innowacyjność oparta o niezależność energetyczną. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści płyną ze współpracy biznesu, nauki i samorządów lokalnych, i chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania klastrów energii, zapraszamy na konferencję.    

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości, jakie już dziś dla biznesu niesie ze sobą wykorzystanie zielonej energii. Na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego, jednego z najbardziej spektakularnych przykładów wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych i przykładu udanej współpracy biznesu i  samorządu lokalnego, odpowiemy na pytania:

  • Czy dzięki zielonej energii można obniżyć koszty energii generowane przez przedsiębiorstwo?
  • Jak zapewnić swojemu przedsiębiorstwu bezpieczeństwo energetyczne?
  • Czy zielona energia w przedsiębiorstwie to gwarancja innowacyjności i rozwoju?
  • Czy inwestycja w zieloną energię pozwoli przedsiębiorstwom tworzyć nowe miejsca pracy?
  • Czy inwestycja w zieloną energię da impuls do rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną i np. pozwoli na modernizację obszarów wiejskich?
  • Czy dzięki zielonej energii już dziś można stworzyć przedsiębiorstwo przyszłości?

Wśród uczestników konferencji są: przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, URE, NCBiR, naukowcy, eksperci, a także przedstawiciele rodzimych i zagranicznych spółek działających w obszarze OZE.

Program Konferencji

PIERWSZY DZIEŃ 

10.30 – 11.00    Rejestracja Gości, kawa powitalna
11.00 – 11.20    Otwarcie konferencji, Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania EnergiiAndrzej Jeżewski, prezes Promet-Plast, Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
11.20 – 11.40    Wystąpienie Ireneusza Zyski, Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE
11.40 – 12.00    Wystąpienie prof. dr inż. Macieja Chorowskiego, Prezesa NFOŚiGW
12.00 – 12.30    Klaster Energii na rzecz ochrony klimatu jako czynnik nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej, prof. Wojciech Myślecki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

12.30 – 12.45    Przerwa kawowa

12.45 – 13.15  Energetyczny Klaster Oławski EKO wzorcowym przykładem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Wspólne działanie na drodze do neutralności klimatycznej i budowania przewag konkurencyjnychAndrzej Jeżewski, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
13.15 – 14.00  Aktywni prosumenci i klastry energii jako elementy budowania nowej architektury rynku energii

14.00 – 14.45  Lunch / Rozmowy w kuluarach

14.45 – 15.15  Klastry jako jeden z kluczowych elementów innowacyjnego ekosystemu gospodarczego. Instrumenty wsparcia oraz preferencje w Programach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
15.15 – 17.15  Wizyta studyjna w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO: m.in. największe komercyjne magazyny energii w Polsce zintegrowane z turbinami wiatrowymi, fasada BIPV na galerii handlowej

17.15 – Przejazd do hotelu
19.00 – Uroczysta kolacja 

DRUGI DZIEŃ 

09.00 – 09.30 Kawa powitalna
09.30 – 10.00 Czy klaster energii się opłaca? Zielona energia w służbie przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Omówienie różnych modeli działania klastrów energii na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO i Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, Barbara Adamska, ADM Poland, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii
10.00 – 10.30 Gospodarka wodorowa obejmująca produkcję, magazynowanie i wykorzystanie wodoru na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła sposobem na redukcję smogu i budowę innowacyjnego i ekologicznego przemysłu
10.30 – 11.00 Inteligentne systemy zarządzania energią w klastrach energii i lokalnych obszarach bilansowania

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa / Rozmowy w kuluarach

11.30 – 12.00 Najważniejsze zmiany regulacyjne w obszarze energetyki wynikające z nowelizacji ustaw OZE i Prawo Energetyczne, Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, URE
12.00 – 12.30 BIPV (Building Integrated Photovoltaics) jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów budowlanych: obniżenie kosztów energii elektrycznej w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem konstrukcji. Omówienie inwestycji realizowanej w Galerii Oławskiej
12.30 – 13.00 Finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie źródeł OZE, magazynów energii oraz efektywności energetycznej, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

13.00 – 14.00 Lunch / Rozmowy w kuluarach

14.00 – 14.30 Magazyny energii dla przemysłu oraz firm produkcyjnych: obniżenie kosztów, bezpieczeństwo procesów produkcyjnych
14.30 – 15.00 Instalacje fotowoltaiczne na  potrzeby własne dla firm i przemysłu
15.00 – 16.00 Rozmowy B2B
16.00 Zakończenie Konferencji

Wszelkie informacje dotyczące prelegentów, ewentualnych zmian, będą na bieżąco uaktualniane. 

Zapisz się na bezpłatny newsletter