Poziomy banner na głównej

Połowa wzrostu mocy OZE w Polsce pochodzi z fotowoltaiki

25/10/2019
instalacja fotowoltaiczna

Urząd Regulacji Energetyki podał informacje dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu na 30 czerwca 2019 roku.

Dane obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, czyli przyłączone do sieci średnich napięć (nie zawierają informacji o instalacjach prosumenckich przyłączonych do sieci niskich napięć).

Po pierwszym półroczu 2019 roku w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 8820 MW.

moc zainstalowana OZE na koniec czerwca 2019 roku

Moc zainstalowana OZE (MW) w Polsce w latach 2012-2019.

Stan na 30.06.2019 r.

Od początku 2019 roku nastąpił wzrost o 226,50 MW. Największy udział w tym wzroście ma fotowoltaika – 112 MW (prawie 50% przyrostu mocy ogółem), na drugim miejscu jest biomasa – 105 MW. Przyrost mocy w ciągu sześciu miesięcy 2019 roku jest ponad cztery razy większy niż w całym 2018 roku.

W 2016 roku moc zainstalowana OZE osiągnęła najwyższy wzrost w historii. W porównaniu do 2015 roku w Polsce było o 1446 MW więcej, czyli aż o 20,74%.

Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru. W pierwszym półroczu 2019 roku stanowiły 67% mocy ogółem. Z końcem czerwca 2019 roku moc elektrowni wiatrowych wzrosła nieznacznie do 5881 MW.

moc OZE według rodzaju źródła stan na 30.06.2019 r.

Moc zainstalowana OZE (MW) w Polsce według rodzaju źródła

Stan na 30.06.2019 r.

Porcentowy udział poszczególnych źródeł w mocy zainstalowanej na 30.06.2019 r.

Procentowy udział poszczególnych źródeł w mocy zainstalowanej w Polsce

Stan na 30.06.2019 r.

Poziom mocy instalacji wykorzystujących hydroenergię zmniejsza się od 2017 roku. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku spadek wyniósł prawie 9 MW.

Moc instalacji wykorzystujących biogaz zwiększyła się w niewielkim stopniu.

Największy wzrost dotyczy fotowoltaiki. Z końcem czerwca 2019 roku moc zainstalowana instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego zwiększyła się o 112 MW do poziomu 259 MW, czyli o 76% (w porównaniu z końcem 2018 roku).

Zobacz także: Moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Biomasa jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o wzrost mocy. Moc zainstalowana powiększyła się o 105 MW, i wyniosła 1468 MW.

Zobacz pełne informacje

RE na podstawie informacji URE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter