Pierwsza w Polsce duża elektrownia fotowoltaiczna na trackerach

05/10/2023
farma pv Nomad Electric zbudowana na trackerach

Nomad Electric jako pierwszy w Polsce zbudował instalację fotowoltaiczną o mocy 50 MWp w całości na bazie konstrukcji nadążnej, tzw. trackerach. Elektrownia zajmuje powierzchnię 57 hektarów i jest zlokalizowana w województwie lubuskim. Ten park solarny już teraz generuje energię elektryczną, która rocznie będzie mogła zasilić ponad 28 000 gospodarstw domowych.

Park solarny o mocy 50 MWp mieści się na obszarze 57 hektarów, na tej powierzchni zmieściłyby się 82 boiska do piłki nożnej. Elektrownia ta została zbudowana w formule EPC przez zespół inżynierów Nomad Electric. W zakresie ich prac znajdowała się również budowa Głównego Punktu Odbioru energii, czyli rozdzielnicy energetycznej 110/20kV, a także budowa linii kablowej WN wraz z przyłączeniem do urządzeń Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W tym roku do naszego portfolio O&M dołączy kilka kolejnych farm o łącznej mocy 100 MWp wraz z serwisem GPO na wysokim napięciu. Mamy zatem kompetencje także w tym obszarze i dlatego Nomad Electric rozpoczął świadczenie usług z zakresu EPC, O&M oraz SCADA dla farm wiatrowych. W rozwoju nowej linii biznesowej sprzyjają nam również regulacje prawne. 1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza m.in. przepisy dotyczące cable poolingu. To znaczący krok naprzód w rozwoju OZE w naszym kraju, pozwoli on zniwelować problem dużej ilości odmów przyłączenia do sieci. Mamy teraz możliwość hybrydyzacji farm, czyli połączenia elektrowni fotowoltaicznej z farmą wiatrową na jednym przyłączu. Te dwa źródła, pracując w tandemie, uzupełniają się nawzajem i zwiększają całkowitą ilość energii wprowadzanej do sieci oraz umożliwiają bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejących mocy przyłączeniowych. Obecnie w Polsce mamy 9 GWp wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe i 4 GWp z farm fotowoltaicznych. Stanowi to ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać by znacząco wzmocnić naszą obecności na rynku odnawialnych źródeł energii – wyjaśnia Paweł Czaus, CEO Nomad Electric.

Na farmie zamontowano ok. 100 tysięcy modułów pv na konstrukcji nadążnej, czyli trackerach, które umożliwiają panelom słonecznym obracanie się w ślad za ruchem słońca na niebie. To rozwiązanie optymalizuje ich wydajność i pozwala na produkcję większej ilości energii elektrycznej.
W parku solarnym znajduje się także aż 1,5 tysiąca stołów z modułami, a każdy z nich posiada swój indywidualny napęd oraz sterownik odpowiadający za komunikację z zaawansowanym technologicznie Centrum Monitoringu i autorskim systemem SCADA Nomad NX oraz za ruch poszczególnego stołu. Dzięki odpowiedniej konfiguracji, niewielki silnik jest w stanie obracać kilku tonowym stołem w osi wschód-zachód.

Uruchamiając tę 50 MWp instalację PV dołożyliśmy kolejne źródło zielonej energii, które stanowi ważne ogniwo w transformacji energetycznej naszego kraju. Obecnie w portfolio spółki znajduje się niemal 300 MWp w EPC, natomiast w O&M mamy już ponad 1,3 GWp co czyni nas liderem w tym obszarze  – dodaje Paweł Muszyński, Członek Zarządu ds. Handlowych w Nomad Electric.

Po zakończeniu procedur EON (Energisation Operational Notification) oraz ION (Interim Operational Notification), park solarny generuje już energię elektryczną. Dzięki tej inwestycji popłynie czysty prąd do ponad 28 000 odbiorców, a dziesiątki tysięcy ton CO2 rocznie nie zostaną wyemitowane do atmosfery.

RE na podstawie informacji Nomad Electric

Zapisz się na bezpłatny newsletter