innogy Stoen Operator otworzył nowoczesną stacją elektroenergetyczną

12/10/2021
stacja Towarowa innogy Stoen Operator

innogy Stoen Operator zaprezentował dystrybucyjną stację elektroenergetyczną Towarowa – jeden z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Polsce. To także największa pojedyncza inwestycja stołecznego operatora. Obsługuje ona centralną część Warszawy i ze względu na swoją charakterystykę znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w stolicy.

12 października 2021 r. innogy Stoen Operator przedstawił jedną z największych i najnowocześniejszych dystrybucyjnych stacji elektroenergetycznych w naszym kraju pod nazwą Towarowa. Jest ona zlokalizowana na warszawskiej Woli, u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej. Stacja zastępuje stojącą obok stację z 1978 roku.

W prezentacji obiektu uczestniczyli przedstawiciele URE oraz Johan Mörnstam, wiceprezes nowej europejskiej organizacji EU DSO Entity, zrzeszającej europejskich operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i jednocześnie wiceprezydent E.ON ds. sieci w Europie (poza Niemcami).

Zobacz także: innogy zmienia się w E.ON

Wymagania energetyczne miast stale rosną. Sieci elektroenergetyczne muszą być bardziej elastyczne, aby zapewnić możliwość obsługi różnych konfiguracji źródeł wytwórczych i odciążanie wybranych elementów systemu w trudniejszych okresach. Stacja Towarowa daje duże możliwości przełączeń, ponieważ składa się z dwóch transformatorów 220/110kV, trzech transformatorów 110/15kV i aż 88 pól średniego napięcia – stwierdził Robert Stelmaszczyk, prezes innogy Stoen Operator.

Proces budowy stacji Towarowa

Budowa nowej stacji Towarowa rozpoczęła się w 2015 roku. Była ona skomplikowana ze względu na niewielką odległość od urządzeń pracujących pod napięciem i konieczność wieloetapowej realizacji. Nowoczesne rozdzielnie i transformatory zamknięto w budynkach, co odpowiada nowym standardom przyjętym w innogy Stoen Operator i odróżnia je od starych obiektów tego typu. Stacja jest połączona z siecią dystrybucyjną i przesyłową wyłącznie podziemnymi liniami kablowymi 110kV i 220kV, a same budynki zajmują znacznie mniejszą powierzchnię. Stacja jest całkowicie bezobsługowa i wyposażona w inteligentną automatykę.

Stacja Towarowa to największa dotychczas pojedyncza inwestycja modernizacyjna innogy Stoen Operator, której całkowity koszt wyniósł 75 mln zł. Jest to kolejny obiekt zrealizowany w ramach planów modernizacyjnych na terenie stolicy przez firmę, która jest pionierem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań sieciowych i rozwoju smart grid w Polsce.

RE, fot. innogy

Zapisz się na bezpłatny newsletter