Bardzo ważne wydarzenie na polskim rynku fotowoltaiki

23/09/2019
elektrownia fotowoltaiczna na Górze Żar

Polska Grupa Energetyczna PGE wybuduje dla KGHM Polska Miedź elektrownie fotowoltaiczne.

PGE i KGHM będą realizowały wspólne projekty w formule joint venture, która obejmuje etapy przygotowania, budowy i instalacji elektrowni fotowoltaicznych. Szczegółowy plan współpracy między firmami wypracuje się w ciągu najbliższych miesięcy. W tym czasie zespół projektowy spośród gruntów należących do KGHM wskaże te najlepsze pod inwestycje.

Obecnie KGHM Polska Miedź jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej – rocznie zużywa jej ponad 2,5 TWh. Do końca 2030 r. firma planuje zaspokoić 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Współpraca PGE z KGHM umożliwia Grupie realizację jej Programu PV. Zakłada on, że do 2030 r. PGE będzie pozyskiwała ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej Grupy, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

Grupa swoje działania kieruje także pod realizację „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” – projektu przygotowanego przez Ministerstwo Energii. Plan ministerstwa zakłada, że do 2030 r. moc PV będzie wynosiła 10,2 GW, a do 2040 r. – 20,2 GW.

PGE planuje budowę elektrowni fotowoltaicznych w całym kraju, dlatego sukcesywnie poszerza ona grono swoich partnerów. Niedawno, w ramach realizacji strategii PV, Grupa PGE podpisała list intencyjny z PKP.

JK

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter