Mikroinstalacje podwoiły produkcję energii elektrycznej

20/03/2023
panele fotowoltaiczne na dachu

Prosumenci i fotowoltaika niezmiennie dominują w segmencie wytwórców energii w mikroinstalacjach OZE – wskazuje najnowszy raport URE

Najnowszy przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacjach (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2022 r. pokazuje ponad dwukrotny (w stosunku do 2021 roku) wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji.

Mikroinstalacje to instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Na koniec 2022 r. do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji, których łączna moc zainstalowana wyniosła ponad 9,3 GW, przy czym 99 procent z nich to instalacje fotowoltaiczne.

liczba mikroinstalacji w 2022 r.
Przyrost liczby mikroinstalacji w latach 2018–2022 w podziale na instalacje prosumenckie i nie-prosumenckie
moc zainstalowana mikroinstalacji w 2022 r.
Przyrost mocy zainstalowanej w mikoinstalacjach OZE w latach 2018-2022 ogółem (w GW)

W całkowitej liczbie mikroinstalacji zdecydowanie dominują te użytkowane przez prosumentów. Jednocześnie instalacje prosumenckie obejmują 96 proc. ogółu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

W 2022 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii, tj. o 109 proc. więcej niż w 2021 roku.

W 2019 r. moc zainstalowana mikroinstalacji OZE przekroczyła 1 GW. Od tego czasu, tj. w przeciągu ostatnich czterech lat, moc zainstalowana wzrosła dziewięciokrotnie, do 9,3 GW. W ślad za przyrostem mocy zainstalowanej wzrasta produkcja energii. W 2022 roku wytwórcy energii w mikroinstalacjach wprowadzili do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2021.

energia z mikroinstalacji wprowadzona do sieci w 2022 r.
Ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnych przez mikroinstalacje w latach 2018-2022 w podziale na instalacje prosumenckie i nie-prosumenckie

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

RE na podstawie danych URE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter