Prosumenci opanowali rynek mikroinstalacji

16/03/2021
panele fotowoltaiczne na dachu

Raport Urzędu Regulacji Energetyki pokazuje ponad trzykrotny (w stosunku do 2019 r.) wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji. Blisko 98,5 proc. tej energii wyprodukowali prosumenci w instalacjach fotowoltaicznych.

Mikroinstalacje to instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.
Łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznych przez wytwórców w mikroinstalacjach w 2020 r. wyniosła 1,15 TWh. To ponad trzykrotnie więcej niż w 2019 r. Dynamika wzrostu wolumenu energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich mikroinstalacjach w okresie 2019/2018 wyniosła ok. 122%, natomiast w okresie 2020/2019 – już blisko 211%.

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Liczba i moc zainstalowana mikroinstalacji

W ubiegłym roku energia elektryczna wytwarzana była w 459 tysiącach mikroinstalacji, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW. Najwięcej pod względem liczby – bo prawie 459 tysięcy – było mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dla porównania, pozostałych mikroinstalacji wykorzystujących inne źródła odnawialne było tylko 493.

Zobacz także: Po ilu latach zwraca się fotowoltaika?

Prosumenci eksploatowali 452 tys. z 459 tys. wszystkich mikroinstalacji, wprowadzając do sieci dystrybucyjnych nieco ponad 1,1 TWh energii elektrycznej. Warto zauważyć, że na koniec 2019 r. w naszym kraju było ok. 149 tysięcy prosumentów, podczas gdy na koniec 2018 r. –  51 tysięcy.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

W 2020 roku nastąpił także wzrost o 17 pp. udziału ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w łącznej ilości energii oddanej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. Udział ten w kolejnych latach rósł, od niemal 78 proc. w roku 2018 osiągając ponad 95 proc. na koniec 2020 r.

Kto wygrywa pod względem liczby przyłączonych mikroinstalacji?

Podobnie jak w 2019 r. największa część mikroinstalacji prosumenckich została przyłączona do sieci PGE Dystrybucja (około 154 tys.) i Tauron Dystrybucja (około 142 tys.). Do sieci tych dwu operatorów przyłączono 2/3 wszystkich mikroinstalacji prosumenckich. Trzecie miejsce pod względem liczby przyłączonych prosumentów przypadło Enerdze-Operator (niemal 87 tys. mikroinstalacji).

Raport URE – Produkcja energii elektrycznej z mikroinstalacji


Rekordowe wzrosty fotowoltaiki. URE podsumowuje rynek prosumencki

Z raportu przygotowanego przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że rok 2019 był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. W porównaniu do roku 2018 liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie.

Fotowoltaika to jeden z najszybciej rosnących sektorów OZE w Polsce i na świecie. W Polsce rok 2019 był zdecydowanie rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych:

  • w 2018 r. moc zainstalowana fotowoltaiki wynosiła 344 MW,
  • w 2019 r. moc zainstalowana fotowoltaiki przekroczyła 900 MW.

Liczba prosumentów

Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków oraz korzyści finansowe, które wiążą się z inwestycją w domową instalację fotowoltaiczną, przekładają się na duży wzrost zainteresowania takim rozwiązaniem.

Na koniec 2019 r. liczba prosumentów wyniosła ok. 149 tys. Oznacza to trzykrotny wzrost w porównaniu do 2018 r., kiedy było niewiele ponad 51 tys. prosumentów.

Najwięcej prosumentów ma PGE Dystrybucja. W 2019 r. było ich ponad 55 tysięcy., co stanowi prawie 1/3 wszystkich prosumentów w Polsce. Na drugim miejscu jest Tauron Dystrybucja, a na trzecim Energa-Operator.

Energia elektryczna wprowadzona do sieci

W 2019 r. prosumenci wprowadzili do sieci 324 333,174 MWh energii elektrycznej.

Najwięcej energii elektrycznej wprowadzili prosumenci do sieci PGE Dystrybucja – ponad 106 GWh. Niewiele mniej, bo 101 GWh, Tauron Dystrybucja S.A. Prawie 60 GWh pochodziło od prosumentów Energa-Operator.

Przyrost nowych instalacji fotowoltaicznych jest tak dynamiczny, że w 2020 r. ma przekroczyć 2 GW.

Zobacz także: Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2019 r. (art. 6a ustawy OZE)

RE na podstawie danych URE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter