Sonel po pierwszym półroczu – bardzo dobre wyniki sprzedażowe

28/09/2023

Sonel, jeden z czołowych producentów przyrządów pomiarowych w Polsce, osiągnął w pierwszym półroczu 2023 r. rekordową sprzedaż w swojej historii. Skonsolidowane przychody wzrosły rdr. o 14,9 proc. do 102,8 mln zł, EBITDA wyniosła 13,7 mln zł (+19,4 proc. rdr.), zysk operacyjny 8,3 mln zł (+13,4 proc. rdr.) a zysk netto 7,3 mln zł (+12 proc. rdr.). Bardzo dobra jest również sytuacja finansowa spółki, stan środków pieniężnych na koniec czerwca br. był wyższy rdr. o prawie 25 proc. i wynosił 17,3 mln zł.

W strukturze sprzedaży Grupy Sonel w pierwszym półroczu 2023 r. najwyższy udział miały przychody Sonela (65 proc.) i Foxytechu 29 proc. Rynek indyjski odpowiadał za 5 proc., a rynek South East Asia za niecałe 1 proc.

Za nami bardzo owocne, historycznie rekordowe dla Grupy Sonel pierwsze półrocze. Mamy już końcówkę trzeciego kwartału, którego wyniki będziemy raportować pod koniec listopada, już teraz mogę jednak powiedzieć, że idziemy zgodnie z planem naszej strategii rozwoju na lata 2022-2024. Wszystkie spółki z Grupy osiągnęły rentowność, w tym oczywiście również Sonel India, który wykorzystał nieliczne okazje rynkowe i przy wolumenie sprzedaży na poziomie 4,7 mln zł zanotował po raz pierwszy w historii nieznaczny zysk. Bardzo dobre wyniki zanotował Foxytech, wsparty przez partnera zagranicznego posiadającego nowoczesną technologię w zakresie dostaw liczników, poprawił sprzedaż rdr. aż o 40 proc. Jednak najlepszy okres wydaje się być dopiero przed nami. Foxytech uzyskał również certyfikację procesu produkcyjnego (MID-D).
Spółka Sonel uruchomiła na początku sierpnia produkcję na nowo zakupionej linii. Umożliwia to podwojenie mocy produkcyjnych, co oczywiście nie oznacza skokowego wzrostu sprzedaży, ale eliminuje ryzyko utraty możliwości produkcji na dotychczasowych maszynach, które z racji wieku utraciły wsparcie serwisowe producenta w pewnym zakresie. Szacuję, że obłożenie 100 proc. uzyskanych mocy produkcyjnych osiągniemy w ciągu ok. 3 lat. Dynamicznie rozwija się również nasza spółka singapurska, która została powołana do promocji i sprzedaży naszych mierników na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. W jej przypadku wzrost przychodów rdr. wyniósł ponad 225 proc., co jest znakomitym wynikiem, pomimo, iż pierwsze półrocze ubiegłego roku było niepełnym pierwszym półroczem prowadzenia sprzedaży przez tę spółkę. To wszystko pozwala z dużym optymizmem patrzeć na drugie półrocze tego roku – powiedział Tomasz Wiśniewski, prezes Sonel.

Czytaj także: Wyniki finansowe dystrybutora elektrotechniki TIM SA

Ambitne cele na kolejne miesiące i lata

Głównym celem strategii rozwoju na lata 2022-2024 jest osiągnięcie w 2024 roku 170 mln zł przychodów ze sprzedaży w spółce dominującej oraz 250 mln zł w Grupie Kapitałowej, przy utrzymaniu zwrotu z kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 17 proc. i utrzymaniu pozycji lidera w kraju.

Główne zamierzenia Grupy Sonel na drugie półrocze 2023 r. to kontynuacja działań w zakresie intensyfikacji sprzedaży i rozwoju sieci dystrybucji, z głównym akcentem na rynki zagraniczne tj.: kraje DACH, Indie, Singapur, Amerykę Południową, kraje ASEAN oraz rozwinięte rynki europejskie. Firma intensywnie pracuje również nad opracowaniem kolejnych przyrządów, które pozwolą nam na dywersyfikację i rozwój oferty. Jednym z ważniejszych projektów na najbliższe półrocze jest również pozyskanie partnera z Niemiec, z którym może zostać utworzony wspólny podmiot, który rozwijałby dystrybucję mierników i obsługę posprzedażową na terenie DACH, a w dłuższej perspektywie również obsługę innych rynków sąsiadujących.

Inwestycje w rozwój produktów Sonel

W I półroczu 2023 r. do oferty trafiły trzy nowe wyroby wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, trwają też prace nad siedmioma projektami urządzeń pomiarowych oraz dużą ilością mniejszych projektów, rozpoznawczych i optymalizacyjnych. Na początku czerwca spółka złożyła wniosek o realizację projektu dotacyjnego pod tytułem „Zintegrowany system pomiarowy z e-Sonel Mirror dla zakładów produkcyjnych efektem prac B+R”, z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Wartość projektu wynosi 18,5 mln zł, a wartość dofinansowania to około 9 mln zł (65 proc. przypada na badania przemysłowe, a 40 proc. na prace rozwojowe). Decyzja o przyznaniu środków ma zapaść w tym roku, a planowane zakończenie projektu wyznaczone zostało na 31 maja 2026 roku, bez względu na decyzję w sprawie przyznania środków.

W 2023 roku Sonel chce wydać na inwestycje nieco ponad 12 mln zł, głównie na rozwój prac badawczo-rozwojowych (R&D), zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz na oprogramowanie.

Sonel płaci dywidendę

Według strategii Sonel pozostanie nadal spółką dywidendową. Od 2009 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 84,5 mln zł, co daje łączny DPS na poziomie 6,04 zł. Z zysku za 2022 r. spółka wypłaciła 8,4 mln zł czyli 0,6 zł na akcję.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter