100 mln zł w Sonelu po raz pierwszy

01/06/2020

W 2019 r. skonsolidowane przychody Sonelu po raz pierwszy w historii przekroczyły 100 mln zł. Były przy tym o jedną piątą wyższe niż rok wcześniej. Dotychczas grupa kapitałowa realizowała przychody w dwóch podstawowych sferach działalności: w ramach produkcji wyrobów metrologicznych, akcesoriów i innych związanych z branżą miernictwa oraz w ramach usługowego montażu elementów elektronicznych.

W 2019 r. spółka zależna Foxytech zrealizowała częściowo umowę na dostawy liczników, co znacząco zwiększyło przychody (o ponad 10 mln zł) i nieznacznie poprawiło zysk całej grupy. Spółka indyjska uzyskała nieznacznie ujemny wynik finansowy, natomiast spółka amerykańska zakończyła działalność, obniżając istotnie wyniki całej grupy kapitałowej Sonel.

Mimo ujemnego wyniku w Indiach, Sonel zamierza utrzymać aktywność w tym kraju.

Rynek ten daje nam możliwość testowania nowych rozwiązań w ekstremalnie trudnych warunkach, a także stwarza możliwości zwiększania sprzedaży. Kondycja tej spółki powoli poprawia się i oczekujemy, że w 2020 roku wypracuje już zysk – zapewnia Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonelu.

W 2019 r. eksport miał 42-procentowy udział w strukturze przychodów, wobec niemal 50 proc. w 2018 r. Spółka wypracowała aż 15 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, dzięki czemu stać ją było na m.in. wypłatę dywidendy (7 mln zł).

Sonel20182019zmiana r/r
przychody91,67109,0419%
wynik operacyjny8,4510,8028%
wynik netto7,749,4522%
mln zł

Raport za 2018 r.

W Sonelu coś drgnęło

Po fatalnym dla spółki 2017 r., który zakończył się spadkiem zysku netto o ponad połowę, kolejny rok przyniósł wyraźną poprawę, choć do rekordowych rezultatów (12,2 mln zł zysku netto w 2015 r. przy porównywalnych przychodach do osiągniętych w 2018 r.) wciąż daleko. Problemem pozostają spółki zależne, od których stabilnego rozwoju zależy to, czy grupa uniknie wstrząsów jak te zanotowane przed dwoma laty. Na razie – jak przyznaje Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonelu – „córki” radziły sobie w 2018 r. ze zmiennym szczęściem.

Najlepsze perspektywy wypracowała spółka Foxytech, która po okresie rozwijania działalności w zakresie inteligentnego domu i miernika środowiskowego pyłków zawieszonych zdobyła kontrakt na współpracę z grupą Tauron w zakresie dostaw liczników energii elektrycznej. Spółka ta rozwija szereg kontaktów biznesowych z firmami chińskimi w celu pozyskania najnowszych technologii dostępnych na rynku chińskim w dziedzinie Smart Metering – informuje Krzysztof Wieczorkowski.

Stratę w ubiegłym roku poniosła spółka indyjska, ale zarząd wiąże z nią nadzieje, bo firma notuje zadowalający poziom obrotów. Natomiast amerykańska spółka zależna nie zrealizowała zadań biznesowych i poniosła ponad 3 mln zł straty. Podjęto decyzję o jej restrukturyzacji, a założeniem jest utrzymanie obecności za oceanem, ale przy najniższych możliwych nakładach. Restrukturyzacja skutkowała odpisami wartości aktywów, które obciążyły wynik grupy.

W celu lepszej kontroli spółek zależnych została utworzona specjalna komórka do nadzoru nad spółkami zależnymi. Jej zadanie to przede wszystkim bieżąca współpraca w zakresie podejmowanych decyzji biznesowych w spółkach, kontrola wykonania budżetu oraz podejmowanie działań wsparcia w razie występowania problemów. Efekty tych działań powinny być już widoczne w wynikach 2019 r. – zapewnia Krzysztof Wieczorkowski.

Sonel20172018zmiana r/r
przychody87,2191,675%
wynik operacyjny6,288,4535%
wynik netto4,427,7475%
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter