CARBON GROUP: rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

23/12/2022

Zarząd Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości spółki.

Spółka w raporcie okresowym za III kwartał 2022 r. wskazywała na dużą wartość zobowiązań przeterminowanych (około 3 mln zł), która to wartość po raz pierwszy od dłuższego czasu przestała rosnąć, a nawet nieznacznie zmniejszyła się. Strategiczny akcjonariusz uruchomił dotychczas 410 000,00 zł linii pożyczkowej. Spółka otrzymała zapewnienie, że najpóźniej w dniu 28 grudnia 2022 r. zostanie uruchomione dalsze 400 000,00 zł, a do dnia 10 stycznia 2023 r. pozostałe 190 000,00 zł, czym strategiczny akcjonariusz wypełni linię pożyczkową do kwoty 1 000 000,00 zł. Strategiczny akcjonariusz zastrzegł, że nie będzie w stanie dalej finansować spółki ponad kwotę 1 000 000,00 zł, tym samym w pełni zasadne jest rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.

Proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego funkcjonowania spółki.

Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, w szczególności negocjacji z inwestorami, z którymi zawarła List intencyjny oraz umowę NDA, w ramach procesu dokapitalizowania spółki, zapewnienia finansowania dalszego funkcjonowania spółki (w szczególności poprzez udzielenie pożyczki lub innej formy finansowania). Spółka rozważa również przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, której celem będzie oddłużenie spółki.

Zarząd spółki informuje, że do dnia publikacji niniejszego raportu nie zapadły jakiekolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłości spółki. Nie ma również pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte. Zarząd dokona analizy możliwych opcji. O ich efektach (przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych) będzie informował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

RE, ESPI

array(2) {
  [0]=>
  int(64120)
  [1]=>
  int(63996)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter