ELEKTROMONT: cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości

01/09/2022

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że 1.09.2022 r. złożył w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pismo cofające wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Spółka w piśmie wskazała w pierwszej kolejności, że wniosek zawiera błędy formalne, gdyż nie został złożony w przepisanej prawem formie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez Krajowy Rejestr Zadłużonych, natomiast spółka złożyła wniosek w formie tradycyjnej papierowej, tym samym złożony wniosek nie wywoła skutków prawnych wniosek, nie zostanie przez sąd rozpoznany.
Jednakże, z ostrożności procesowej zarząd spółki złożył pismo cofające wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na jego niezasadność.
W dniu 1 września 2022 r. spółce zostało zapewnione finansowanie w kwocie co najmniej 1 mln zł. Kwota ta zabezpieczy interesy spółki, natomiast spółka podejmie również intensywne działania w celu wyegzekwowania należności, które na dzień 25 sierpnia 2022 r. stanowią kwotę ponad 2,3 mln zł. Również spółka jest obecnie w trakcie realizacji kilku kontraktów, z których w przyszłości również powstaną należności spółki.

W ocenie obecnego zarządu aktualna sytuacja spółki jest przejściowa i wynika z czasowego braku zawartych kontraktów. Spływ należności, realizacja bieżących kontraktów, zawarcie nowych kontaktów oraz udzielenie pożyczki przez głównego akcjonariusza zapewnia spółce płynność finansową, a zdolność spółki do regulowania zobowiązań jest zachowana. Tym samym potwierdza to, że złożony wniosek o ogłoszenie upadłości był niezasadny, co wymagało jego cofnięcia.

Ponadto, obecny zarząd spółki zamierza podjąć niezwłocznie działania w celu poprawy kondycji finansowej spółki w najbliższych miesiącach.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

RE, ESPI

array(1) {
  [0]=>
  int(64140)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter