ELEKTROTIM: zawarcie umowy z Nestlé

29/08/2022

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 29.08.2022 r. zawarła z Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest „Wykonanie projektu wykonawczego oraz rysunków warsztatowych oraz wykonanie dostawy wszystkich elementów instalacji wraz z urządzeniami, montaż i uruchomienie instalacji w istniejącym oraz nowobudowanym budynku _faza 8+_ na terenie zakładu produkcyjnego PURINA w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 11a”.

Umowa zostanie zrealizowana do dnia 06.05.2024 roku.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy kształtuje się w granicach 75 000 000,00 PLN netto – 80 000 000,00 PLN netto.

Spółka udziela zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, a na instalacje, ich poszczególne elementy i urządzenia na okres określony w gwarancji producenta, nie mniej jednak niż 24 miesiące, chyba, że specyfikacja bądź inny dokument zamawiającego związany z postępowaniem, w ramach którego spółka została wybrana przez zamawiającego do wykonywania przedmiotu umowy stanowi inaczej.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

RE

array(1) {
  [0]=>
  int(63996)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter