COLUMBUS ENERGY: uzyskanie warunków przyłączeniowych na budowę magazynu energii

20/09/2022

Zarząd Columbus Energy S.A. informuje, iż w dniu 20.09.2022 r. otrzymał informację o uzyskaniu przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus warunków przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci przesyłowej o mocy 62,66 MW, na potrzeby budowy magazynu energii o pojemności 250,77 MWh.

Magazyn ten powstanie w południowej Polsce, a całkowitą wartość inwestycji Columbus szacuje na ok. 0,5 mld zł, która finansowana będzie z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.

Zarząd Columbus zakłada realizację podobnych inwestycji w przyszłości. Magazyny energii są obecnie kluczową technologią dla poprawy jakości sieci przesyłowych, co bezpośrednio przełoży się na możliwości przyłączenia nowych źródeł wytwórczych, w tym OZE w danym regionie.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter