COLUMBUS został partnerem technologicznym Orange Energia

24/05/2022

Zarząd Columbus Energy S.A. informuje, iż w dniu 24 maja 2022 r. zawarł z Orange Energia Sp. z o.o. umowę, na podstawie której strony postanowiły nawiązać współpracę, polegającą na strategicznym partnerstwie technologicznym w dziedzinie rozwijania sektora odnawialnych źródeł energii, polegającą – w początkowym etapie – na współpracy przy dostarczaniu przez Columbus produktów i usług odnawialnych źródeł energii klientom Orange Energia.

Występując jako partner technologiczny, Columbus będzie odpowiedzialny za:

  • wykonywanie usługi sprzedażowej na rzecz Orange Energia, która będzie polegała na zawieraniu w imieniu i na rzecz Orange Energia umów z klientem końcowym w zakresie produktów lub usług,
  • wykonywanie usługi dostawy i montażu produktów na rzecz Orange Energia w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Orange Energia a klientem końcowym,
  • wykonanie usług wsparcia na rzecz Orange Energia _polegających na obsłudze posprzedażowej w celu realizacji umów końcowych między Orange Energia a klientem końcowym.

Dodatkowo, niniejsza umowa przewiduje świadczenie przez Columbus bezpośrednio na rzecz klienta końcowego Orange Energia, który wyrazi takie żądanie, usług premium gwarancyjnych, serwisowych, doradczych, monitoringu, związanych z produktami lub usługami OZE. Na życzenie klienta końcowego Orange Energia, Columbus będzie pomagał w uzyskaniu finansowania w celu realizacji umowy końcowej.

Za zrealizowane działania, Columbus przysługuje wynagrodzenie określone w umowie, skonkretyzowane dla każdej czynności oraz zależne od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, które będzie płatne bezpośrednio przez Orange Energia. Ponadto, Orange Energia zobowiązała się w zgodach marketingowych dot. partnerów wskazywać Columbus jako partnera.

Realizacja umowy będzie odbywała się na podstawie każdorazowych zamówień przekazywanych przez Orange Energia. Umowa nie określa ilościowego zobowiązania dla stron w zakresie realizacji współpracy, jednak daje Columbus prawo pierwszeństwa do możliwości realizacji zadań nią objętych.

Umowa zawarta na okres pilotażowy 3 miesięczny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwi się dalszej współpracy na 2 tygodnie przed upływem okresu pilotażowego. W przypadku przejścia umowy na czas nieokreślony, ustalono 2 miesięczny termin wypowiedzenia umowy.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek fotowoltaicznych

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(41618)
  [1]=>
  int(60353)
  [2]=>
  int(29673)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter