GRODNO: szacunkowe wyniki za październik

03/11/2022

Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w październiku 2022 r. wyniosły 127,9 mln zł wobec 112,9 mln zł w październiku 2021 r., co oznacza wzrost o 13,3% rdr.

Narastająco od początku roku obrotowego tj. za okres siedmiu miesięcy od kwietnia do października 2022 r. skonsolidowane przychody wyniosły 713,8 mln zł wobec 654,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 9,0% rdr.

Jednocześnie zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter