GRODNO: szacunkowe dane za luty 2023 rok

01/03/2023

Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w lutym 2023 r. wyniosły 93,9 mln zł wobec 95,1 mln zł w lutym 2022 r., co oznacza spadek o 1,3% rdr.

Narastająco od początku roku obrotowego tj. za okres jedenastu miesięcy od kwietnia 2022 r. do lutego 2023 r. skonsolidowane przychody wyniosły 1 111,7 mln zł wobec 1.048,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 6,0% rdr.

Zobacz także: Warunki na rynku są dziś gorsze niż przed rokiem – prezes Grodna

Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter