Kontrakt fotowoltaiczny Erato Energy z Mlekovitą

17/03/2022

Erato Energy będzie wykonawcą projektu polegającego na realizacji instalacji fotowoltaicznych dla zainteresowanych producentów rolnych będących członkami SM Mlekovita. Umowa została zawarta 17 marca 2022. r. Partnerem projektu jest EP Energia.

Erato Energy będzie wyłącznym przedstawicielem EP Energia i wyłącznym wykonawcą kontraktu z SM Mlekovita. EP Energia będzie uprawniona do samodzielnego wykonania danej instalacji wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody od Erato Energy.

SM Mlekovita zobowiązała się nie tylko do udostępniania danych o producentach rolnych, którzy mogą być zainteresowani ofertą EP Energia / Erato Energy, ale również do czynnego wspierania procesu poprzez informowanie producentów rolnych o ofercie EP Energia / Erato Energy oraz rekomendowanie im skorzystanie z tej oferty.

Zarówno kontrakt pomiędzy SM Mlekovita a EP Energia, jak i kontrakt pomiędzy EP Energia a Erato Energy zawarte zostały na zasadzie wyłączności. SM Mlekovita zobowiązała się do tego, że nie będzie przekazywać danych producentów rolnych podmiotom świadczącym konkurencyjne usługi na rynku fotowoltaiki. SM Mlekovita aktualnie prowadzi działania wspierające producentów rolnych w zakresie modernizacji i poprawy jakości produkcji mleka, m.in. wspierając produkcję ekologiczną uwzględniającą cele polityki klimatycznej poprzez przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu i tym samym wypełnienie zobowiązań wynikających z „Porozumienia Paryskiego”.

Zarówno kontrakt pomiędzy SM Mlekovita a EP Energia, jak i kontrakt pomiędzy EP Energia a Erato Energy zawarte zostały na czas nieokreślony.

Zobacz także: Komentarz zarządu do kontraktu z Mlekovitą

RE

array(1) {
  [0]=>
  int(29673)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter