Erato Energy będzie jedynym wykonawcą instalacji pv dla Mlekovity

18/03/2022

Erato Energy podpisało kontrakt na wykonanie projektu polegającego na realizacji instalacji fotowoltaicznych dla producentów rolnych zrzeszonych w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita.

Mlekovita chce, aby zrzeszeni w Spółdzielni hodowcy modernizowali swoje gospodarstwa w kierunku neutralności klimatycznej. Istotny wkład w realizację tego celu ma mieć Erato Energy poprzez zapewnienie rolnikom energii z fotowoltaiki.

SM Mlekovita jest największą firmą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbiera mleko od 15 tys. rolników, przerabia ok. 8 mln litrów na dobę i dostarcza swoje produkty do 167 krajów. Jej przychody ze sprzedaży w 2020 r. przekroczyły 5,5 mld zł.

Kontrakt realizowany będzie we współpracy z EP Energia S.A., która zawarła umowy z SM Mlekovita oraz z Erato Energy, przy czym obie te umowy zawierają klauzule wyłączności. Erato Energy będzie jedynym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych.

Umowy wykonawcze będą zawierane z poszczególnymi rolnikami, ale Spółdzielni zależy na modernizacji zrzeszonych gospodarstw, dlatego będzie nas czynnie wspierać, m.in. poprzez rekomendowanie naszej oferty rolnikom. Co więcej, SM Mlekovita nie będzie współpracować w tym zakresie z żadnymi innymi podmiotami. Brak konkurencji jest olbrzymim sukcesem na tym dość agresywnym rynku – podkreśla Krzysztof Kłysz, prezes zarządu Erato Energy.

W gospodarstwach rolnych zapotrzebowanie na energię jest wielokrotnie wyższe niż w domach. Z uwagi na duże powierzchnie dachów i gruntów większe są też możliwości wykorzystania potencjału fotowoltaiki.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Erato Energy, poprzez spółkę w 100% zależną, TIG ASI sp. z o.o., prowadzi również działalność inwestycyjną. W jej portfelu znajdują się akcje i udziały takich innowacyjnych spółek jak SatRevolution S.A., Shuttout Ltd. czy Farm Innovations Sp. z o.o. TIG ASI jest również w 1/3 właścicielem spółki Kvarko ASI Sp. z o.o., która prowadzi działalność inwestycyjną w ramach programu Bridge Alfa. Spółce tej, która w swoim portfelu ma akcje i udziały kilkunastu spółek, NCBiR przyznał dofinansowanie w kwocie 24 mln zł przy całkowitej wartości projektu 30 mln zł (6 mln zł wkładu własnego).

RE, fot. Erato Energy

Zapisz się na bezpłatny newsletter