ML SYSTEM: panele fotowoltaiczne dla farmy Taurona

08/06/2022

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. uzyskał informację o dokonaniu przez TAURON Serwis Sp. z o.o. wyboru oferty złożonej przez ML System jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę paneli fotowoltaicznych na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 37 136,32 kWp w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice.

Wartość złożonej oferty wynosi 10 608 782,24 euro netto.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter