PHOTON ENERGY: przychody w sierpniu

14/09/2022

W pierwszych 8 miesiącach 2022 r. przychody Photon Energy Group z tytułu sprzedaży energii elektrycznej przekroczyły wartość przychodów za cały 2021 r.

Portfel własny elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy Group o mocy 91,9 MWp wygenerował w sierpniu najwyższe miesięczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w historii. Wolumen produkcji energii na poziomie 12,96 GWh był wprawdzie o 11,9% mniejszy od czerwcowego rekordu (14,71 GWh), jednak oznaczał wzrost o 11,7% w porównaniu z sierpniem 2021 r.
Rosnące ceny energii elektrycznej pozwoliły na zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do 5,948 mln EUR, co stanowiło wzrost o 6,9% w porównaniu z rekordowymi przychodami w lipcu 2022 r. oraz o 160% w ujęciu rok do roku.

W lipcu i sierpniu 2022 r. spółka odnotowała przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w łącznej wysokości 11,513 mln EUR, co stanowi wzrost o 131,7% w stosunku do 4,967 mln EUR przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w lipcu i sierpniu 2021 r. Przychody w dwóch pierwszych miesiącach III kw, są już o 75,3% wyższe od przychodów całego III kw. 2021 r. i o 5,0% wyższe od 10,963 mln EUR przychodów odnotowanych w II kw. 2022 r., który był dotychczas rekordowym dla Photon Energy Group.

Narastająco od początku roku, spółka wyprodukowała 93,501 GWh energii elektrycznej wobec 71,236 GWh rok temu (wzrost o 31,3%). Posiadając 83% portfela własnych elektrowni sprzedających energię elektryczną po cenach rynkowych, spółka osiągnęła w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. przychody w wysokości 27,251 mln EUR w porównaniu z 19,402 mln EUR za cały 2021 r. (wzrost o 40,5% w porównaniu do całorocznych przychodów z energii elektrycznej w 2021 r.).

Ceny kontraktów terminowych na energię elektryczną na giełdzie EEX na 2023 r. na Węgrzech i w Rumunii, dwóch głównych rynkach spółki, wynoszą około 550 EUR/MWh dla kontraktu BASE i 730 EUR/MWh dla kontraktu PEAK, co oznacza doskonałe perspektywy rozwoju Photon Energy Group w przyszłym roku.

RE na podstawie materiałów PHOTON ENERGY

Zapisz się na bezpłatny newsletter