SUNEX: nabycie nieruchomości

20/10/2022

SUNEX S.A. nabył nieruchomość z budynkami biurowymi i fabrycznymi w Raciborzu przy ul. Piaskowej 4b za łączną cenę 1 173 750 zł.

Nieruchomość ma łączną powierzchnię 1,2661 ha. Została kupiona w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi Fabryka Obrabiarek i Urządzeń Transportowych sp. z o.o.

Nabycie nieruchomości finansowane jest ze środków własnych spółki. Nieruchomość zostanie wykorzystana na potrzeby spółki związane z rozwojem prowadzonej działalności.

Zobacz także: Pięć najbardziej wartościowych spółek fotowoltaicznych RANKING

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter