TIM: odwołanie przez 3LP oferty publicznej akcji

26/09/2022

TIM S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2022 r. otrzymał informację od 3LP S.A. – spółki zależnej, że z dniem 26 września 2022 r. zarząd 3LP S.A. postanowił odwołać ofertę publiczną akcji 3LP S.A. serii E , a w konsekwencji odstąpić od wykonania uchwały nr 6/20.09.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki podjętej w dniu 20 września 2021 r. w sprawie rejestracji akcji 3LP S.A. w KDPW oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i E 3LP S.A. oraz praw do akcji serii E spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd 3LP S.A. postanowił nie podejmować dalszych działań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji 3LP S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ani w sprawie rejestracji akcji 3LP S.A. w KDPW.

Zgodnie z informacją otrzymaną od 3LP S.A. powyższa decyzja podjęta została w związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi, wysoką zmiennością i niepewnością na rynkach kapitałowych.

Zarząd 3LP S.A. poinformował również, iż rozważy możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter