ELQ: umowa na zakup działek pod zakład produkcyjny i farmę pv

30/06/2022

Zarząd ELQ S.A. informuje, że spółka zależna ELQ PV 5 sp. z o.o., podpisała przedwstępną umowę nabycia działek o łącznej powierzchni 155 ha zlokalizowanych w województwie śląskim. Lokalizacja inwestycji jest strategiczna ze względu na posiadaną infrastrukturę do zasilania miasta w ciepło i zieloną energię elektryczną.

Nabywane przez spółkę ELQ PV 5 sp. z o.o. działki posiadają Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w ramach którego 41 ha przeznaczone jest pod produkcję i logistykę, na których ELQ rozważy budowę własnego zakładu produkcyjnego oraz zamierza wybudować nowoczesne obiekty produkcyjno-logistyczne z wykorzystaniem zasilania w energię pochodzącą z OZE.
Na pozostałej części ELQ S.A. zamierza wybudować infrastrukturę towarzyszącą dla kadry pracowniczej oraz farmę fotowoltaiczną o mocy ok. 100 MW wraz z magazynami energii.

Docelowa wartość nabycia działek wyniesie 57 800 000 zł netto, z czego zadatek w wysokości 6 013 642 zł netto został pokryty ze środków własnych ELQ S.A.
Transakcja zakupu zostanie sfinalizowana do dnia 30 września 2022 roku, a płatności będą odbywać się w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 12 195 121,95 zł netto płatna do 11 lipca 2022 r., druga opiewająca na pozostałą cześć kwoty do dnia 30 września 2022 r.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

Źródło: ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter