SAULE Technologies: umowa na perowskitowe etykiety cenowe

06/06/2022

Zarząd Saule Technologies S.A. informuje o otrzymaniu podpisanej przez spółkę zależną Saule S.A. w dniu 20 maja umowy z Żabka Polska Sp. z o. o. na dostawę i montaż elektronicznych etykiet cenowych zasilanych perowskitowym ogniwem fotowoltaicznym na obiekcie referencyjnym, udzielenie licencji do oprogramowania produktu i udzielenie gwarancji wykonawcy do produktu i oprogramowania produktu.

Na podstawie umowy spółka zobowiązała się do przeszkolenia i przeprowadzenia instruktażu pracowników i współpracowników zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji produktu. Spółka udzieliła również zamawiającemu gwarancji określonej w procedurze serwisowej stanowiącej załącznik do umowy.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter