SAULE TECHNOLOGIES: budowa fabryki w Japonii

17/04/2023

Zarząd Saule Technologies S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. spółka zależna Saule S.A. podpisała porozumienie Term Sheet o rozpoczęciu współpracy w zakresie przyszłej budowy, wdrożenia i działania fabryki produkującej perowskitowe panele fotowoltaiczne z dotychczasowym akcjonariuszem H.I.S. Co., Ltd. z siedzibą w Japonii.

Strony ustaliły, że Saule dostarczy pełną specyfikację techniczną linii produkcyjnej oraz udzieli wyłącznej nieprzenaszalnej licencji na posiadane prawa własności intelektualnej niezbędne do zbudowania zakładu produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych w Japonii.

Strony ustaliły, że w zamian H.I.S. zapłaci Saule 15% zysków ze sprzedaży perowskitowych paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych i sprzedanych przez H.I.S.

Strony zdecydowały, że produkowane panele będą opatrzone markami obydwu stron. Koszty projektu, zgodnie z jego budżetem zostaną poniesione przez H.I.S.

Strony wstępnie szacują, że budżet projektu wyniesie pomiędzy 20 a 30 mln EUR.

Strony ustaliły, że Term Sheet obowiązuje od daty zawarcia, aż do czasu podpisania docelowej umowy o współpracy lub jego rozwiązania za porozumieniem stron.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(69682)
  [1]=>
  int(67709)
  [2]=>
  int(66229)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter