ZPUE: przegląd opcji dotyczących przyszłości spółki

07/10/2022

Zarząd ZPUE S.A. informuje, że w dniu 7 października 2022 r. w związku z zakończeniem się przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki z 22 sierpnia 2022 r. oraz otrzymywaniem przez spółkę propozycji ze strony inwestorów wyrażających zainteresowanie inwestycją w spółkę, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu możliwych opcji dotyczących przyszłości spółki.

Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych kierunków rozwoju, które mogą obejmować pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego lub podział przez wydzielenie i sprzedaż ZCP lub przeprowadzenie potencjalnej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu, w tym emisją nowych akcji skierowaną do konkretnego inwestora.

Harmonogram, wartość i ostateczny wynik przeglądu są niepewne. Spółka nie może zagwarantować, że przegląd zakończy się jakąkolwiek transakcją.

Spółka nie ustaliła harmonogramu przeglądu ani nie podjęła na chwilę obecną żadnych wiążących decyzji związanych z przeglądem.

W czasie trwania przeglądu ZPUE będzie kontynuował realizację swojej obecnej strategii oraz działalności operacyjnej.

Wszelkie istotne aktualizacje dotyczące procesu przeglądu będą przekazywane przez spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(63996)
  [1]=>
  int(64120)
  [2]=>
  int(64590)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter