Würth nie nabył akcji TIM w ramach pierwszego wezwania

28/08/2023
logo TIM i Wurth

Grupa Würth ogłosi drugie wezwanie na akcje TIM S.A.

Grupa Würth zamierza ogłosić drugie wezwanie na wszystkie akcje TIM S.A. Pierwsze wezwanie na akcje TIM S.A. (ogłoszone w kwietniu br.) zostało zakończone bez zawierania transakcji w związku z brakiem wydania decyzji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji Grupy Würth oraz TIM S.A. do 23 sierpnia 2023 r., czyli daty zakończenia przyjmowania zapisów pierwszego wezwania. Grupa Würth pozostaje zaangażowana w przejęcie TIM S.A. i podejmuje odpowiednie kroki, aby pozytywnie zakończyć transakcję tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pomimo maksymalnego wydłużenia okresu pierwszego wezwania, UOKiK nie wydał zgody w terminie obowiązywania pierwszego wezwania. W rezultacie nie został spełniony istotny i ostatni warunek pierwszego wezwania, a tym samym Grupa Würth nie nabyła akcji w ramach pierwszego wezwania. Prezes UOKiK skierował złożone zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy, wydłużając tym samym termin zakończenia postępowania o 4 miesiące.

Pozostajemy w stałym dialogu z UOKiK i utrzymujemy pełną współpracę i wsparcie. Nadal jesteśmy przekonani o uzyskaniu pozytywnej decyzji organów antymonopolowych, dlatego podtrzymujemy nasze zaangażowanie w transakcję. Ogłosimy kolejne wezwanie, a odpowiednie powiadomienie zostało złożone w KNF – komentuje Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową produktów elektrotechnicznych w Grupie Würth.

W dniu 25 sierpnia 2023 r. FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, podmiot należący do Grupy Würth, poinformował, że zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A. Cena akcji w wezwaniu wyniesie 50,69 zł za jedną akcję, czyli dokładnie tyle samo, ile w pierwszym wezwaniu.

Pierwsze wezwanie na akcji TIM S.A. spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zapisy zebrane już na początku maja reprezentowały co najmniej 50% ogólnej liczby głosów. To konsekwencja m.in. złożonych wcześniej zapisów w ramach wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję przez największych akcjonariuszy i kluczowych menadżerów TIM S.A. posiadających łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów.

Pozostajemy optymistami, że nasze drugie wezwanie spotka się z co najmniej takim samym zainteresowaniem akcjonariuszy jak pierwsze, a zgoda UOKiK na koncentrację zostanie wydana przed upływem końca zapisów nowego wezwania – dodaje Ulrich Liedtke.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter