Największy polski eksporter oświetlenia zamyka rok ze stratą

14/02/2020
Fabryka LUG w Argentynie

Grupa LUG S.A. opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r. Przychody i zysk są niższe w porównaniu do ubiegłego roku. Sprzedaż za cały rok 2019 pozostała na tym samym poziomie. Natomiast w samym ostatnim kwartale roku zmniejszyła się o 7,7 proc.

Przychody ze sprzedaży w IV kw. 2019 r. wyniosły 47,25 mln zł. To spadek o 7,7 proc. w stosunku do zeszłorocznego wyniku.

Łącznie w całym roku 2019 sprzedaż wyniosła 170,65 mln zł, w stosunku do 170,79 mln zł w 2018 r.

Zysk brutto na sprzedaży zmalał o 11,8 proc.

Zysk brutto na sprzedaży w IV kwartale 2019 r. osiągnął poziom 16,59 mln zł wobec 18,80 mln zł w IV kw. 2018 roku (-11,8 proc. r/r).

Po czterech kwartałach 2019 r. zysk brutto na sprzedaży wyniósł łącznie 65,43 mln zł, (- 7,5 proc. r/r ) w stosunku do 70,72 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

Cały 2019 r. zakończył się stratą

Zysk netto za IV kw. 2019 r. zamknął się stratą w wysokości 5,11 mln zł, wobec -857 tys. zł przed rokiem. W ujęciu narastającym za cały 2019 r. strata wyniosła -4,69 mln zł, wobec 4,15 mln zł zysku netto przed rokiem.

Prowadzenie firmy to zobowiązanie długoterminowe. Każde działanie podjęte dziś, będzie miało efekt w kolejnych latach. Tak postępuję od 30 lat. Nie szukam rozwiązań doraźnych, ale długofalowych działań, które umocnią pozycję Grupy LUG w branży. Zmiany klimatu, nowe technologie, zmiany modeli biznesowych w branży oświetleniowej powodują, że musimy odpowiednio się do nich przygotowywać. Jesteśmy częścią zmieniającego się świata i dopasowujemy naszą ofertę do nowych potrzeb, a to rodzi koszty w krótkim terminie, ale pozwoli nam rozwijać się stabilnie w średnim i długim horyzoncie czasu – napisał w raporcie Ryszard Wtorkowski, prezes LUG SA.

LUG obniżył marżę, aby zwiększyć konkurencyjność

Marża brutto na sprzedaży w IV kwartale osiągnęła poziom 35,1 proc., wobec poziomu 36,7 proc. w IV kwartale 2018 r. W całym 2019 roku obniżyła się natomiast o 3,1 pp r/r do poziom 38,3 proc. Spadek marży brutto na sprzedaży i zejście poniżej strategicznego celu 40 proc. ma charakter przejściowy i jest podyktowane potrzebą zwiększenia wolumenów sprzedażowych i umocnieniu pozycji negocjacyjnej względem kluczowych dostawców. Pozytywne efekty tych działań spodziewane są na przełomie dwóch pierwszych kwartałów 2020 r., kiedy zostaną zrealizowane projekty przesunięte na 2020 rok.

Eksport firmy LUG przekroczył 60 proc.

Na skonsolidowany wynik po 12 miesiącach 2019 r. składa się dwucyfrowy rozwój Grupy LUG na rynkach zagranicznych, na których przychody ze sprzedaży wyniosły 25,54 mln zł w IV kwartale i wzrosły o 10,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. W skali całego roku przychody z eksportu stanowiły 60,4 proc. sprzedaży. Jednocześnie przychody ze sprzedaży na rynku polskim spadły o 17 proc.

Skupiamy się na rozwoju na rynkach zagranicznych, dzięki czemu jesteśmy największym polskim eksporterem oświetlenia. Niestety rynek polski nam nie sprzyja. Wyraźne odczuliśmy spowolnienie inwestycji w budownictwie, znacząco, bo aż o 80 proc. r/r obniżyła się też wartość przetargów GDDKiA w okresie styczeń–listopad 2019 r. Internacjonalizacja oznacza wyższe koszty dlatego w kolejnych miesiącach nasze wysiłki będą skupiać się wokół powrotu do wyższych marż – wyjaśnia  Ryszard Wtorkowski.

www.lug.com.pl

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter