ZPUE wycofa się z giełdy

03/02/2021
byk giełdowy z napisem ZPUE

ZPUE SA, producent urządzeń dla elektroenergetyki, planuje wycofanie akcji z obrotu na GPW.

Początkowo zarząd ZPUE SA ogłosił poszukiwania inwestorów zainteresowanych zawarciem umowy inwestycyjnej mającej na celu wykupienie mniejszościowych akcjonariuszy spółki oraz doprowadzenie do wycofania akcji z obrotu na GPW. Jednak firma zmieniła podejście i zamiast poszukiwania w pierwszej kolejności inwestorów, podjęła następujące działania:

  • zarząd podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia;
  • spółka zawarła umowę o przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji;
  • spółka podjęła działania uzyskania finansowania bankowego w celu skupienia akcji własnych.

Zarząd nie podaje przyczyny planowanego wyjścia z giełdy. Obecnie czeka na zatwierdzenie wezwania przez nadzór giełdowy.

Firma ma swoje początki w 1988 r. Akcje ZPUE SA są notowane na GPW od 1999 r.

Zobacz także: Zmiany w zarządzie ZPUE


Rekordowy rok dla ZPUE

To był udany rok dla ZPUE. Spółka zwiększyła przychody do rekordowych 687,8 mln zł, osiągnęła też najwyższy w swojej historii zysk netto (47 mln zł). Choć oficjalnych prognoz nie publikowano, to zarząd twierdzi, że przekroczono planowane przychody i wynik finansowy. Rezultaty były zdecydowanie lepsze od osiągniętych w 2017 i 2018 r. W obu przypadkach mimo wysokich przychodów rok kończył się stratą netto.

„O ile jeszcze w 2018 r. odczuwaliśmy skutki obserwowanego od 2017 r. załamania w branży, o tyle w 2019 r. odnotowaliśmy wyraźne ożywienie oraz poprawę sytuacji makroekonomicznej, co w sposób widoczny przełożyło się na naszą działalność oraz wyniki finansowe” – napisał w liście do akcjonariuszy Bogusław Wypychewicz, prezes spółki.

Spółka wyraźnie poprawiła przepływy pieniężne – na poziomie operacyjnym cash flow wyniósł ponad 64 mln zł, wobec 18,5 mln zł w 2018 r. 36 mln zł pochłonęły inwestycje. Nie wypłacono natomiast dywidendy i podobnie będzie w 2020 r.

Spółka kontynuowała proces wzmacniania pozycji w obszarze generalnego wykonawstwa i usług serwisowych. Zwiększył się także udział sprzedaży eksportowej, w szczególności stacji transformatorowych i rozdzielnic średniego i niskiego napięcia. Sprzedano także pierwsze trzy inteligentne stacje transformatorowe SPS (Smart Power Station).

Zarząd spółki przewiduje, że w związku z pandemią w 2020 r. wyniki – w zależności od przyjętego scenariusza – pogorszą się o 26 do nawet 80 proc.

ZPUE20182019zmiana r/r w proc.
przychody650,03687,816%
wynik operacyjny8,4563,26649%
wynik netto-3,3947,04
mln zł

Raport za 2018 r.

ZPUE znów pod kreską

Notowania akcji ZPUE na warszawskiej giełdzie są najniższe od dekady, ale trudno się temu dziwić, bo drugi rok z rzędu zakończył się dla spółki stratą netto, do czego inwestorzy nie byli przyzwyczajeni. Przyzwyczaili się natomiast do dywidend, na które trzeba będzie jeszcze poczekać.

W 2018 r. nadal odczuwaliśmy skutki obserwowanego od 2017 r. załamania w branży. Sytuacja makroekonomiczna, ograniczone nakłady na inwestycje spółek dystrybucyjnych to czynniki, na które musieliśmy dynamicznie reagować, dostosowując działania spółki do bieżącej sytuacji rynkowej. Wprowadziliśmy korekty do średnioterminowej strategii spółki poprzez skupienie się na bardziej efektywnym wykorzystaniu posiadanych mocy produkcyjnych, bez ich dodatkowego rozbudowywania – napisał w liście do akcjonariuszy Bogusław Wypychewicz, który powrócił na stanowisko prezesa firmy, a jego celem jest – jak podkreślono – „wielowymiarowy rozwój firmy oraz nawiązanie do najlepszych tradycji w kwestii podejścia do jakości, terminowości oraz relacji z szeroko rozumianym otoczeniem”.

Jak podkreślił Bogusław Wypychewicz, w drugim i trzecim kwartale ubiegłego roku sytuacja przychodowa była niekorzystna, ale poprawa nastąpiła w ostatnim kwartale. Sprzedaż sięgnęła niemal 200 mln zł, a zysk netto przekroczył 5 mln zł. W strukturze sprzedaży grupy dominowała sprzedaż krajowa (prawie 90 proc.).

W 2019 r. grupa się poszerzy, ponieważ ZPUE ogłosił zamiar nabycia większościowego pakietu akcji Stolbudu Włoszczowa, zajmującego się produkcją drzwi i okien.

ZPUE20172018zmiana r/r
przychody568,50650,0314%
wynik operacyjny0,688,451146%
wynik netto-5,92-3,39-43%

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter