W Apatorze spadła sprzedaż aparatury łączeniowej

02/09/2019
Apator siedziba

Przychody ze sprzedaży w Apator SA w I półroczu 2019 r. wyniosły 136,2 mln zł, tj. o 12 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Zrealizowane w I połowie 2019 r. przychody to efekt dobrych wyników w obszarze opomiarowania energii elektrycznej, zarówno na rynku krajowym (18,7% r/r), jak i przede wszystkim w eksporcie (46% r/r). Apator dostarcza liczniki energii elektrycznej dla PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator i Tauron Dystrybucja oraz liczniki na rynek niemiecki.

Aparatura łączeniowa wypracowała obroty o 3,7 mln zł niższe niż rok wcześniej. Słabsze wyniki spółka tłumaczy ograniczeniami wydatków po stronie klientów oraz przesunięciami w stosunku do pierwotnych harmonogramów zamówień od odbiorców krajowych. Zmniejszyła się także liczba zamówień z części rynków eksportowych.

W widoczny sposób zmieniła się dotychczasowa struktura sprzedaży. Udział opomiarowania energii elektrycznej w całkowitych obrotach wzrósł z niecałych 59% w I półroczu 2018 r. do ponad 65% obecnie.

Udział aparatury łączeniowej w strukturze sprzedaży spadł do poziomu 35% (z ponad 41% w I półroczu 2018 r.).

W I połowie 2019 r. dominowała sprzedaż krajowa stanowiąca 79% całkowitych obrotów, pozostałe 21% sprzedaży spółka zrealizowała za granicą.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter