Tylko sześć firm dzieli się zyskiem

17/07/2020
Dywidendy za 2018

Obawy o wpływ koronawirusa na gospodarkę i płynność firm spowodowały, że wiele spółek, które do tej pory mniej lub bardziej regularnie dzieliły się dywidendą, w 2020 r. wstrzymały się z podziałem zysku z akcjonariuszami.

Nie inaczej jest w branży elektrycznej, gdzie wypłata dywidendy stała się wyjątkiem od reguły.

Z 24 spółek z sektora energoelektrycznego dochód z akcji otrzymali lub dopiero otrzymają akcjonariusze zaledwie sześciu firm.

Zobacz także: Kondycja spółek elektrycznych po 2019 r.

Jedną z nich jest Sunex, który wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję. 30 groszy na akcję trafiło już natomiast na rachunki inwestorów Leny Lighting. W sumie będzie to 5,97 mln zł z zysku za 2019 r. oraz 1,49 mln zł z zysków z lat poprzednich. W 2019 r. Lena Lighting również wypłaciła dywidendę w wysokości 0,30 zł na akcję.

W Apatorze akcjonariusze tradycyjnie otrzymali zaliczkę na poczet dywidendy jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Wyniosła 0,45 zł na akcję (w sumie 14,8 mln zł). Druga część – 21,3 mln zł (0,65 zł na akcję) zostanie wypłacona 31 sierpnia. W sumie będzie to więc 1,1 zł. Jeszcze w lutym, przed wybuchem pandemii, zarząd rekomendował wypłatę łącznie 1,3 zł na akcję, ale propozycję obniżono, tłumacząc to zwiększoną ostrożnością w podejściu zarządu do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej, „szczególnie uwzględniając potencjalny wpływ pandemii, nie w pełni możliwy do oszacowania na bieżącym etapie” – napisano w komunikacie.

Zobacz także: Wynagrodzenia prezesów spółek elektrycznych

W TIM-ie zaliczkę na poczet dywidendy również wypłacono w grudniu 2019 r. Akcjonariusze zainkasowali wówczas 5,5 mln zł (0,8 zł na akcję). Więcej nie będzie, bo walne zgromadzenie w kwietniu zdecydowało, że pozostałą część zysku (ponad 12 mln zł) przeznaczona zostanie na fundusz dywidendowy, z którego korzystać będzie można w kolejnych latach.

W APS Energii zarząd zaproponował wypłatę 1,4 mln zł z ubiegłorocznego zysku na dywidendę, co oznacza 5 groszy na walor. Reszta zasili kapitał zapasowy.

W Sonelu pierwotnie zarząd rekomendował, by zysk osiągnięty w 2019 roku z powodu niepewności, co do przyszłości w związku z zagrożeniem Covid-19, przeznaczyć na kapitał rezerwowy. Ostatecznie jednak walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 0,4 zł na akcję, co oznacza, że na dywidendę trafi łącznie 5,6 mln zł. W 2019 r. Sonel wypłacił 0,5 zł dywidendy na akcję, a seria wypłat trwa już od ponad dekady.

Po ośmiu latach nieprzerwanego dzielenia się zyskiem od wypłaty dywidendy wstrzymał się Relpol. Informując o rekomendacji zarządu dotyczącej podziału zysku Relpol podawał, że powróci do wypłat dywidendy „jak tylko sytuacja rynkowa się uspokoi, a skutki pandemii będą znane”. W Alumaście całkiem okazały zysk za 2019 r. poszedł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w Energoaparaturze 1,09 mln zł zasiliło kapitał zapasowy. Z zysku za 2018 r. spółka wypłaciła 3 grosze dywidendy na akcję. Z wypłatą dywidendy chce się też wstrzymać LUG, który dzielił się zyskiem w latach 2017-2019. W 2020 r. 1,4 mln zł ubiegłorocznego zysku ma zasilić kapitał zapasowy. Podobnie będzie w ZPUE, co oznacza zatrzymanie w spółce aż 47 mln zł ubiegłorocznego zysku.

Dywidendy nie wypłaci ML System. Jego akcjonariusze zdecydowali, że 3,02 mln zł zysku pójdzie na kapitał zapasowy. Zarząd w rekomendacji dotyczącej rozdysponowania zysku podkreślił, że kierował się koniecznością zapewnienia grupie kapitałowej rozwoju, uwzględniając perspektywy jej dalszej działalności, zapotrzebowania na środki pieniężne oraz plany inwestycyjne. Zarząd uwzględnił także obecny stan spowodowany epidemią koronawirusa, „którego wpływ na otoczenie gospodarcze spółki jest trudny do oszacowania”. W 2019 r. ML System wypłacił 0,2 zł dywidendy na akcję.

Dywidenda za 2019 r.

SpółkaDywidenda w zł na akcję
Apator1,1
TIM0,8
Sunex0,1
Sonel0,4
Lena Lighting0,3
APS Energia0,05

Źródło: raporty roczne spółek

KZ


Dywidendy za 2018 r.

Dywidendowe roszady w branży elektrycznej

Dziewięć giełdowych spółek z branży elektrycznej wypłaciło lub wypłaci w tym roku dywidendę dla akcjonariuszy.

Bywało już lepiej, ale nie jest też najgorzej – to w największym skrócie podsumowanie sytuacji w sektorze z punktu widzenia zainteresowanych udziałem w zyskach spółek. Walne zgromadzenia akcjonariuszy zdecydowały o wypłacie dywidend w dziewięciu firmach. W porównaniu z 2018 r. bilans jest lepszy o dwie, bo choć z powodu strat nie ma czego dzielić w Elektrobudowie, a zysk na kapitał postanowiono odłożyć w ES-System, to do płacenia dywidend postanowiono powrócić w TIM-ie, Energoaparaturze i APS Energii, a po raz pierwszy zyskiem podzielił się ML System.

Zobacz także: Rok wygranych i przegranych. Raport z firm energoelektrycznych za 2018

Biorąc pod uwagę krzywą wznoszącą, na jakiej znalazły się zarówno wyniki, jak i notowania TIM-u, dywidendę z tej spółki trudno uznać za niespodziankę, choć faktem jest, że trzeba było na nią bardzo długo czekać – po raz ostatni spółka wypłaciła część zysku w 2013 r. Zniecierpliwienie akcjonariuszy i zarządu (menedżerowie to wiodący akcjonariusze, więc na jedno wychodzi) widać zresztą po tym, że już pod koniec 2018 r. zdecydowano o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wyniosła ona 1 zł, a złożyło się na nią 1,1 mln zł zysku, wypracowanego w pierwszym półroczu, a także aż 21,1 mln zł ze środków zgromadzonych w funduszu dywidendowym.

Po raz pierwszy od 2015 r. dywidendę wypłaci Energoaparatura (zrobi to w dopiero w grudniu tego roku). 3 grosze na akcję to nieco więcej, niż pierwotnie proponował zarząd (2 grosze), ale i tak nie jest to „pójście na całość”, bo do akcjonariuszy trafi nieco ponad 40 proc. ubiegłorocznego zysku.

Podobną stopę wypłaty dywidendy (czyli relację wysokości premii do zysku) przyjęto w APS Energii, która powróciła do dzielenia się zyskiem po zaledwie rocznej przerwie. Dywidenda to 9 groszy na akcję, a bonusem jest przeznaczenie 4,3 mln zł na wykup maksymalnie 4,5 mln akcji.

W porównaniu z 2018 r. znacznie wyższą dywidendę wypłacił Sonel, który wyraźnie poprawił wyniki (zanotował 7,7 mln zł zysku netto, +75 proc. rok do roku), a na dodatek sięgnął do kapitału rezerwowego. W sumie na jedną akcję przypadło 50 groszy, o 40 groszy więcej niż przed rokiem.

Niewielki wzrost premii zanotowali natomiast akcjonariusze Apatora i Relpolu. W pierwszej ze spółek  dywidenda to 1,3 zł na akcję, o 10 groszy więcej niż rok wcześniej i o 20 groszy więcej niż 2 lata temu. W drugiej 42 gr na akcję, wobec 40 gr w dwóch poprzednich latach. Różnica w wartościach bezwzględnych jest 10-krotna – Apator wypłacił niemal 43 mln zł, Relpol nieco ponad 4 mln zł.

Z Apatorem pod względem wartości dywidendy rywalizować kiedyś mogła Elektrobudowa, ale spółka zanotowała w 2018 r. 72 mln zł straty i dzielić nie było czego. Firma była regularnym płatnikiem dywidend – od 2004 r. nie zrobiła tego tylko raz, w 2015 r. Co ciekawe, w latach 2017 i 2018 dywidendy osiągnęły ponadstandardową wartość (10 i 10,5 zł na akcję, wobec 2-6 zł rocznie w poprzednich kilku latach) wbrew woli zarządu, ale zgodnie z żądaniem największego akcjonariusza- OFE PZU Złota Jesień. W 2018 r. zarząd proponował wypłatę 8 zł na akcję, w 2017 r. 6 zł, ale zarządzający funduszu przekonywali, że „wypłacenie wyższej niż proponuje zarząd dywidendy nie spowoduje uszczerbku sytuacji finansowej spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój”.

Teraz, w kryzysowym roku, Elektrobudowa musi sięgnąć po kapitał zewnętrzny, bo tego domagają się instytucje finansujące działalność.

Dywidendy za 2018 r. nie wypłaci też ES-System, który nadzwyczajną hojnością wykazał się w 2018 r., wypłacając nie tylko 100 proc. zysku z roku poprzedniego, ale także aż 13,4 mln zł z kapitału zapasowego. Konkurencyjna Lena Lighting w 2019 r. podwoiła dywidendę, a jej niewielką część sfinansowano z zapasów.

Ze spółek z branży z dłuższą lub krótszą historią dywidendową, premii za 2018 r. nie wypłaciły Elektrotim (trzeci rok z rzędu notujący straty), Elektromont (zysk poszedł na kapitał zapasowy), Radpol (niewielki wciąż zysk poszedł na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy musi się ponadto godzić mBank, finansujący spółkę) i ZPUE. Dla tej ostatniej spółki miniony rok zakończył się stratą. Paradoksalnie, firma regularnie dzieliła się zyskiem aż do czasu, kiedy zarząd uchwalił formalną politykę dywidendową w 2017 r. Zakłada ona coroczną wypłatę w wysokości 25-50 proc. skonsolidowanego zysku. W 2018 r. i 2019 r. inwestorzy dywidendy się jednak nie doczekali ze względu na pogorszenie kondycji finansowej firmy.

Źródło: spółki

Dywidenda za 2018 r. w zł na akcję

SpółkaDywidenda na akcję
Apator1,30
APS Energia0,09
Energoaparatura0,03
Lena Lighting0,30
LUG0,14
ML System0,20
Relpol0,42
Sonel0,50
TIM1,00

Kamil Zatoński

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter