Niestabilny rok zakończył się pomyślnie dla Relpolu

25/02/2021
  • W 2020 r. Relpol osiągnął 117,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do 2019 r. oznacza wzrost o 2,2 %.
  • Zysk netto zwiększył się o 41%.
  • Sprzedaż eksportowa wzrosła o 4,3%.
  • O 2,4% zmniejszyła się sprzedaż na rynek krajowy.

Według wstępnych danych Relpol SA zwiększył w 2020 r. zarówno przychody jak i zyski. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 117,8 mln zł, z 115,3 mln w 2019 r. Wyraźnie wzrósł eksport, na który wpływ ma utrzymujący się rosnący trend sprzedaży przekaźników do inwerterów fotowoltaicznych. Zysk netto wyniósł w ubiegłym roku 7,1 mln zł tj. o 41% więcej niż w 2019 r. Na tak wysoki poziom zysku netto, poza wynikami na sprzedaży, wpływ miała dotacja otrzymana na ochronę miejsc pracy w wysokości 2,6 mln zł.

Osiągany przez spółkę poziom przychodów w poszczególnych kwartałach 2020 r. był zróżnicowany. Po bardzo dobrym I kwartale 2020 r., w II kwartale 2020 r. nastąpił 15% spadek przychodów wywołany chaosem z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniem wielu ograniczeń związanych z transportem i zamykaniem granic. Poprawa sytuacji rynkowej nastąpiła w III kwartale 2020 r., a wraz z nią wzrosły zamówienia, przychody i zyski.

W 2020 r. Relpol otrzymał dofinansowanie do projektu produkcyjnego przekaźników bistabilnych. W celu skupienia się na podstawowej działalności, jaką jest produkcja przekaźników elektromagnetycznych i gniazd wtykowych do przekaźników, Relpol sprzedał Zakład Polon w Zielonej Górze. W grudniu rozpoczęła się budowa nowej hali produkcyjnej w Żarach.

RE


Relpol wytracił pęd

Po rekordowym dla spółki 2018 r., kiedy zanotowano 9,5 mln zł zysku netto i wypracowano 135,8 mln zł przychodów, kolejny rok zakończył się wyraźnym spadkiem wyników. Mimo to Sławomir Bialik, prezes Relpolu, uważa rezultaty za dobre.

„Pierwsza połowa 2019 r. charakteryzowała się wyższą sprzedażą będącą skutkiem realizacji części zamówień złożonych w ostatnim kwartale roku 2018. Natomiast w drugiej połowie roku zaobserwowaliśmy spadek popytu spowodowany spowolnieniem gospodarczym oraz konsumpcją zgromadzonych przez klientów stanów magazynowych. W 2019 r. mieliśmy również do czynienia z ostrzejszą konkurencją cenową. Wszystkie te czynniki spowodowały, że przychody w drugiej połowie roku były niższe niż w pierwszej połowie, a w całym 2019 roku wyniosły 122,2 mln zł i były o 10 proc. niższe w porównaniu do roku 2018” – napisał w liście do akcjonariuszy Sławomir Bialik, prezes Relpol SA.

W strukturze przychodów utrzymała się wyraźna przewaga sprzedaży eksportowej (70 proc.), która trafia głównie na rynki europejskie.

Wskutek spadku sprzedaży i wyższych kosztów (m.in. surowców i wynagrodzeń) marża EBITDA Relpolu spadła w 2019 r. z 13,1 do 10,7 proc. Wciąż pozostaje jednak na wysokim poziomie, podobnie jak przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które zwiększyły się o 15 proc. i z niewielką nawiązką pokryły wydatki na inwestycje i finansowanie działalności (w tym wypłatę dywidendy). W 2020 r. w spółce ze względu na obawy o skutki pandemii zostanie zatrzymany cały ubiegłoroczny zysk (tak rekomenduje zarząd), co tylko zwiększy poduszkę finansową.

Relpol2018 2019 zmiana r/r
przychody 135,76122,23-10%
wynik operacyjny11,936,66-44%
wynik netto9,494,91-48%
mln zł

Raport za 2018 r.

Rekordowy rok Relpolu

W 2018 r. Relpol, producent przekaźników elektromagnetycznych, zanotował najwyższe w historii przychody (135,8 mln zł) i zysk netto (9,5 mln zł). Od 1997 r. tylko dwa razy zdarzyło się, by wynik przekroczył poziom 9 mln zł. Teraz było to konsekwencją dwucyfrowego wzrostu przychodów oraz niezłych wyników dwóch z trzech spółek zależnych (tylko DP Relpol Altera poniósł stratę; w poprzednich latach spółki-córki ciążyły wynikom grupy).

Sławomir Bialik, prezes Relpolu podkreśla, że największy wpływ na osiągnięte rezultaty miała korzystna koniunktura na rynkach zagranicznych, podjęte działania marketingowe, optymalizacja procesów i kosztów działalności mających wpływ na wyniki grupy.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży na rynek niemiecki, integracja z kluczowymi klientami. Należy również odnotować wzrost sprzedaży wyrobów na rynek rosyjski. Sprzedaż na rynku krajowym wzrosła o około 10 proc., co było spowodowane zarówno kontynuacją automatyzacji procesów produkcyjnych, jak i poziomem inwestycji w sektorze energetycznym i elektrotechnicznym w Polsce – mówi Sławomir Bialik, prezes Relpolu, który uważa, że automatyzacji produkcji sprzyjać będą takie czynniki jak: wzrost kosztów osobowych, kosztów energii elektrycznej oraz konieczność sprostania konkurencyjności w wielu branżach.

Relpol chce zwiększyć potencjał wytwórczy w grupie przekaźników miniaturowych o około 30 proc. oraz uzyskać dodatkową powierzchnię produkcyjną. Na te inwestycje firma przeznaczy 13 mln zł. Jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2020 r.

Decyzję podjęto w związku z rosnącym popytem na przekaźniki miniaturowe i znacznym wykorzystaniem obecnego potencjału produkcyjnego – napisano.

Relpol20172018zmiana r/r
przychody123,43135,7610%
wynik operacyjny8,2511,9345%
wynik netto5,819,4963%

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter