Koszty transportu i ceny komponentów pogorszyły wyniki LUG

13/05/2021
 • Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej LUG S.A. wyniosły w pierwszym kwartale 37,53 mln zł i były niższe o 17,3% rdr. wobec 45,39 mln zł w roku ubiegłym. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 10,51 mln zł względem 18,28 mln zł (-42,5% rdr.) w analogicznym okresie 2020 r.
 • Na pogorszenie wyników finansowych wpływ miały m.in. niezależne od spółki długookresowe opóźnienia w dostawach i wzrost cen komponentów, który dotyczył m.in. aluminium, przewodów miedzianych, blachy stalowej oraz komponentów elektronicznych oraz wzrosty cen transportu.
 • W styczniu LUG podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego o wartości 7,1 mln zł.
 • W pierwszym kwartale 2021 r. spółka zawarła kontrakt o wartości ponad 32 mln zł na wymianę̨ blisko 40 tys. opraw oświetleniowych w Warszawie w latach 2021-2022.
 • Premiera oprawy SAVA dla Warszawy podczas Smart City Forum – 13 maja 2021 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I kwartale 2021 r. wyniósł 769,6 tys. zł względem 1 911,73 tys. zł w ub.r., natomiast marża netto uległa obniżeniu o 2,2 pp. w stosunku do wyniku z I kw. 2020 r. i osiągnęła poziom 2,1%. Firma wypracowała zysk operacyjny na poziomie 570,7 tys. zł względem 1 104,8 tys. zł przed rokiem. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która w omawianym okresie wyniosła 1,5% i była o 0,9 pp. niższa niż w I kwartale 2020 r. Wynik EBITDA wyniósł 3,15 mln zł, co jest poziomem o 7,6% niższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w I kw. br. 8,4% i była o 0,9 pp. wyższa rok do roku w efekcie rozliczenia amortyzacji na poziomie 2,57 mln zł względem 2,3 mln zł przed rokiem.

Zobacz także: Produkcja źródeł światła w Polsce

Przyczyny gorszych wyników finansowych LUG

Na wyniki finansowe Grupy LUG w pierwszych trzech miesiącach roku istotny wpływ miały szoki popytowe i podażowe na rynkach komponentów, które spowodowały długookresowe opóźnienia w dostawach komponentów, a tym samym ograniczenie spodziewanych przychodów. Sytuacja ta wpłynęła na opóźnienia realizacji kilku dużych projektów infrastrukturalnych zaplanowanych na pierwsze trzy miesiące roku. Ponadto pandemia wywołała chaos w transporcie morskim i kolejowym. Pierwszym z nich przewożone jest aż 80 proc. towarów na świecie. W marcu koszt wysyłki jednego kontenera wzrósł ponad czterokrotnie z 1040 dolarów amerykańskich do 4250 za kontener(1). Na wzrost cen transportu morskiego podwyżką cen odpowiedział transport kolejowy. Dodatkowym elementem destabilizującym dostawy komponentów była blokada Kanału Sueskiego w marcu 2021 r., w wyniku której firma została zmuszona do skorzystania z drogiego transportu lotniczego

Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych to szansa na stabilizację

Pozytywnym zdarzeniem w I kwartale 2021 roku było podpisanie kontraktu na modernizację oświetlenia Warszawy, w ramach którego należąca do Grupy Kapitałowej spółka LUG Light Factory dostarczy ok. 38,5 tys. opraw oświetleniowych zaprojektowanych specjalnie dla stolicy Polski. Wartość podstawowego kontraktu wynosi ponad 32,08 mln zł brutto i może zostać powiększona o kolejne 5 mln zł brutto. Kontrakt będzie realizowany w 2021 i 2022 r. Nowe oprawy będą na ulicach stolicy instalowane etapami, a ostatnia partia powinna pojawić się w grudniu 2022 r.

13 maja 2021 r. podczas Smart City Forum został zaprezentowany prototyp oprawy SAVA, która docelowo pojawi się na ulicach stolicy. SAVA to rozwiązanie future-proof. Modularna oprawa oświetleniowa, wyposażona w złącze Zhaga i zgodna ze standardem D4i, stanowić będzie podstawę rozwoju inteligentnej infrastruktury w mieście.

Jak przewiduje zarząd, podstawą dalszego efektywnego rozwoju spółki będą pozyskiwane projekty infrastrukturalne w Polsce i na świecie. Dlatego też w styczniu zarząd podjął decyzję o rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycja w nową przestrzeń produkcyjną i nowy magazyn jest odpowiedzią na wyzwania związane z dynamicznym rozwojem i realizacją dużych projektów infrastrukturalnych.

Zobacz także: Wyniki przetargów oświetleniowych

LUG podnosi ceny

LUG podejmuje konkretne kroki w celu łagodzenia wpływu czynników związanych z kosztami transportu i cenami komponentów na wyniki finansowe grupy kapitałowej. Jednym ze wspomnianych działań jest decyzja o podniesieniu cen produktów w asortymencie LUG, która wejdzie w życie z początkiem czerwca br.

RE

(1) Źródło: Blokada Kanału Sueskiego pogłębi ogromne problemy transportu w czasie pandemii, Forsal.pl, 26 marca 2021 r.


LUG wrócił do oczekiwanej marży

W drugim kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. odnotowała wzrost przychodu i zysku netto. Zarząd podkreśla, że firma obroniła się przed skutkami pandemii.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał 2020 roku. Przychody Grupy w II kw. 2020 r. wyniosły 45,12 mln zł i były o 10,7 procent wyższe niż przed rokiem oraz o 0,6 procent niższe niż w poprzednim kwartale. Pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych ogłoszeniem pandemii COVID-19 spółka wypracowała 2,70 mln zł zysku netto, poprawiając tym samym o ponad 41 proc. wyniki z I kwartału br.

Sprzedaż krajowa zdominowała przychody

Przychody w drugim kwartale uzależnione były od stopniowo otwierających się gospodarek poszczególnych krajów dotkniętych pandemią COVID-19 oraz nawarstwieniem popytu z okresu przymusowej izolacji na przełomie I i II kwartału. Od kwietnia do czerwca na prowadzenie wysunęła się sprzedaż krajowa. To efekt inwestycji, których finalizacja była przesunięta z poprzedniego kwartału na II kw. 2020 r. Łącznie przychody krajowe wyniosły 22,75 mln zł i były wyższe o 82,1 proc. niż w poprzednim kwartale i o 56,9 proc. wyższe niż przed rokiem.

Obniżyły się natomiast przychody z zagranicy, na co bezpośredni wpływ miała pandemia COVID-19. Eksport w II kwartale br. wyniósł 22,37 mln zł, czyli o 32 proc mniej niż w poprzednim kwartale. Tym samym udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży wyniósł 49,6 proc. Ponadto LUG w II kwartale 2020 r. na zlecenie lubuskich władz samorządowych (Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego, Urząd Miasta Zielona Góra i Urząd Gminy Świdnica) sprowadził do Polski środki ochronne o wartości 4,81 mln zł, co również wpłynęło na poziom przychodów.

W drugim kwartale stopniowe otwieranie gospodarek poszczególnych krajów pozwoliło nam wzrosnąć i wypracować dodatnie wyniki finansowe. Dalsza dyscyplina kosztowa, operacyjne działania prewencyjne wynikające z rozwoju pandemii COVID-19 oraz aktualny poziom zamówień pozwalają nam uznać, że sytuacja Grupy Kapitałowej LUG jest stabilna – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Podsumowanie wyników LUG za drugi kwartał 2020 r.:

 • 45,12 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wzrost o 10,7 proc. r/r;
 • 19,44 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, wzrost o 27,1 proc. r/r;
 • 5,36 mln zł EBITDA, poprawa wskaźnika o 57,2 proc. kw/kw;
 • 2,70 mln zł zysku netto, wzrost o 41,4 kw/kw;
 • Marża brutto na sprzedaży powróciła do strategicznie oczekiwanego poziomu ponad 40 proc.;
 • Nowa linia produktów PurelightLUG do sterylizacji światłem UV-C dla branży HoReCa, biur, edukacji, usług oraz ochrony zdrowia.

Wpływ pandemii na rynek oświetlenia

Prognozy dotyczące tempa rozwoju gospodarek na całym świecie zostały zmienione na skutek ogłoszonej w drugim kwartale 2020 r. pandemii koronawirusa.

Pandemia skorygowała w dół wszystkie dotychczasowe prognozy, w tym także te dotyczące rozwoju rynku oświetleniowego. Spadły one aż o 21 procent w zestawieniu do prognoz sprzed pandemii. Prognozowane tempo wzrostu inteligentnego rynku oświetlenia LED w latach 2020-2025 ma wynieść 18 proc. CAGR, a wartość rynku w 2025 roku jest szacowana na poziomie 30,6 mld USD[1].

Nowym szybko rozwijającym się trendem, który pojawił się w 2020 roku i postawił przed producentami nowe wyzwania, stał się lawinowy wzrost popytu na źródła światła i oprawy oświetleniowe UV-C. Pandemia COVID-19 wywołała bezprecedensowy wzrost zainteresowania zastosowaniem światła ultrafioletowego do dezynfekcji pomieszczeń. Do łask wracają konwencjonalne promienniki UV-C w postaci liniowych, niskoprężnych lamp z parami rtęci. Wytwarzane przez nie promieniowanie o długości fali 254 nm najskuteczniej rozkłada RNA koronawirusa i w ten sposób go unieszkodliwia.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. w rekordowym tempie opracowała i wdrożyła rodzinę opraw UV-C „PurelightLUG”, na którą składają się zarówno oprawy do dezynfekcji powierzchni, jak również produkty dezynfekujące powietrze i mogące pracować w obecności ludzi, a także rozwiązania hybrydowe. LUG ma na swoim koncie już realizacje oparte o nowy asortyment, w tym: szpital, restaurację, ośrodek pomocy, przedszkole i klinikę stomatologiczną.


(1) Investor Relation Presentation, Annula Report, Expert Interview and Markets and Markets Analysis”.


Wyniki roczne 2019

LUG zanotował straty

„Mam świadomość, że dla wielu naszych inwestorów wyniki ostatniego kwartału są rozczarowaniem” – napisał w liście do akcjonariuszy Ryszard Wtorkowski, prezes LUG-u.

Przychody producenta opraw oświetleniowych w ostatnim kwartale 2019 r. spadły o 8 proc. r/r, co spowodowało, że w całym roku nie było postępu pod względem wielkości sprzedaży. Zmieniła się natomiast jej struktura – eksport znaczy coraz więcej, bo jego udział przekroczył 60 proc. Cel strategiczny to 75 proc. ma on zostać osiągnięty do 2021 r.

W ostatnim kwartale 2019 r. strata netto wyniosła aż 5,11 mln zł, co przełożyły się na poniesienie 4,69 mln zł straty w całym roku. Lista przyczyn jest długa, a są na niej m.in. koszty badań certyfikacyjnych, potrzebnych do działania na poszczególnych rynkach.

Koszty poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych są wysokie i czasochłonne, ale niezbędne, by rozwijać się na danym rynku. Dodatkowo, aby poprawić naszą konkurencyjność, obniżyliśmy przejściowo marże zyskując w ten sposób wyższe wolumeny sprzedaży, które wzmocniły naszą pozycję negocjacyjną z dostawcami. Przesunięcie kilku projektów zagranicznych spowodowało, że efekt negocjacji nie został odzwierciedlony w strukturze zapasów w IV kwartale – dodaje Ryszard Wtorkowski, który przyznał, że konieczne były także działania optymalizacyjne, m.in. w procesie produkcji i gospodarki magazynowej oraz portfolio produktów.

Te działania, jak również obecny portfel zamówień pozwalają nam oczekiwać poprawy rentowności – zapewnia Ryszard Wtorkowski.

Dla LUG-u była to pierwsza strata, poniesiona od 2009 r. Wówczas przychody grupy wynosiły niespełna 60 mln zł.

LUG20182019zmiana r/r
przychody170,79170,650%
wynik operacyjny9,01-3,43
wynik netto4,15-4,69
mln zł

Raport za 2018 r.

LUG sparzył się na kontrakcie

Splot niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych oraz konieczność zwiększenia zasobów LUG w celu finalizacji projektu, naruszył rygorystyczne ramy finansowe projektu. Zdarzenie to przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 5,7 mln zł – tak zarząd firmy LUG tłumaczy wyraźny spadek zysków w 2018 r. (zysk netto spadł o 39 proc.). Ryszard Wtorkowski, prezes spółki, przekonuje, że fiasko projektu (nie podano, o który kontrakt chodzi) należy traktować jako zdarzenie jednorazowe, a biznes idzie w dobrą stronę.

Kontrakt był jednorazowym zdarzeniem, które z powodu splotu niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych zrealizowaliśmy na ujemnej marży. Na tę sytuację złożyły się takie czynniki jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu – dodaje Ryszard Wtorkowski.

Jak podkreśla, wyniki w drugiej połowie 2018 r. wspierało środowisko ograniczania zużycia energii elektrycznej przez gminy i miasta oraz intensywnego rozwoju obszaru Smart City, a w czwartym kwartale wypracowano przychody przekraczające 50 mln zł. Zdarzyło się to pierwszy raz w historii.

Przed nami intensywny okres realizacji nowych projektów oświetleniowych, nasza kondycja jest stabilna i nie zagrażają jej inne analogiczne incydenty. Jestem spokojny o nasz pipeline projektów na 2019 r. – mówi prezes firmy LUG, który zapowiedział na 2019 r. premierę kilku produktów z zakresu Smart Lightingu.

W IV kwartale 2018 r. firma otworzyła fabrykę w Argentynie. W całym ubiegłym roku eksport miał 51,8-procentowy udział w przychodach.

LUG20172018zmiana r/r
przychody142,31169,7619%
wynik operacyjny7,266,52-10%
wynik netto7,094,31-39%
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter